Læs dette først

Beskrivelser i denne manual
Information og forholdsregler

Beskrivelser i denne manual

Information og forholdsregler

Livslang læring

Som en del af Nikons "Livslange læring" forpligtelse til løbende produktsupport og uddannelse, er løbende opdateret information tilgængelig online på følgende websteder:

Besøg disse websteder for at holde dig ajour med den seneste produktinformation, tips, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digital billedbehandling og fotografering. Yderligere oplysninger kan være tilgængelige fra Nikon -repræsentanten i dit område. Besøg hjemmesiden nedenfor for kontaktoplysninger.
https://imaging.nikon.com/

Før du tager vigtige billeder

Før du tager billeder ved vigtige lejligheder (såsom ved bryllupper eller før du tager kameraet med på tur), skal du tage et testbillede for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tabt fortjeneste, der kan skyldes produktfejl.

Brug kun elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon COOLPIX- kameraer er designet til de højeste standarder og inkluderer komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon -mærket (inklusive batteriopladere, batterier, AC-adaptere og USB -kabler), der er certificeret af Nikon specifikt til brug med dette Nikon -digitalkamera, er udviklet og dokumenteret til at fungere inden for drifts- og sikkerhedskravene for dette elektroniske kredsløb.
BRUG AF ELEKTRONISK TILBEHØR, DER IKKE ER FRA NIKON, KAN SKADE KAMERAET OG KAN Ugyldiggøre DIN NIKON-GARANTI.
Et holografisk segl, der angiver et tilbehør som et autentisk Nikon -produkt, er fastgjort til det dedikerede genopladelige Li-ion-batteri.

Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjeparter, der ikke bærer Nikon holografiske forsegling, kan forstyrre normal drift af kameraet eller resultere i, at batterierne overophedes, antændes, brister eller lækker.
Kontakt en lokal autoriseret Nikon -forhandler for at få flere oplysninger om Nikon -tilbehør.

Om manualerne

Overhold copyright-meddelelser

I henhold til loven om ophavsret må fotografier eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker lavet med kameraet ikke bruges uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Undtagelser gælder for personlig brug, men bemærk, at selv personlig brug kan være begrænset i tilfælde af fotografier eller optagelser af udstillinger eller liveoptrædener.

Bortskaffelse af datalagringsenheder

Bemærk venligst, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsenheder, såsom hukommelseskort, ikke sletter de originale billeddata fuldstændigt. Slettede filer kan nogle gange gendannes fra kasserede lagerenheder ved hjælp af kommercielt tilgængelig software, hvilket potentielt kan resultere i ondsindet brug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre fortroligheden af sådanne data.

Før du kasserer en datalagringsenhed eller overfører ejerskabet til en anden person, skal du sørge for at nulstille alle kameraets indstillinger i opsætningsmenuen [ Nulstil alle ]. Efter nulstilling skal du slette alle data på enheden ved hjælp af kommerciel slettesoftware, eller formatere enheden i opsætningsmenuen [ Formater kort ], og fyld det derefter helt op med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (f.eks. billeder af tom himmel). Der skal udvises forsigtighed for at undgå personskade eller skade på ejendom, når hukommelseskort ødelægges fysisk.

Overensstemmelsesmærkning

Følg proceduren nedenfor for at få vist de overensstemmelsesmærker, som kameraet overholder.
Tryk på knap Vælg (Opsætning) knap Overensstemmelsesmærkning knap