Kamerahuset

1Øje til rem
Fastgørelse af remmen
2Kommandoskive
3Tænd/sluk-lampe (opladningslampe)
Power-on lampe (opladningslampe)
Opladning af batteriet
Kamera opsætning
4Funktionsvælger
Valg af optagetilstand (funktionsvælger)
5Mikrofon (stereo)
Grundlæggende betjening af filmoptagelse og filmafspilning
Zoom mikrofon
6Linse
7Selvudløserlampe
Selvudløser
Smil timer
Lampe til reduktion af røde øjne
[ Auto med rød-øje-reduktion ]/[ Rød-øje-reduktion ]
AF-hjælpelys
AF-hjælp
8(funktion) knap
Bruger (funktion) knap
9Zoom kontrol
10Udløserknap
Optagelse af stillbilleder
Udløserknappen
11Tilslutningsdæksel
Opladning af batteriet
Visning af billeder på et tv
Overførsel af billeder til en computer
12Micro- USB stik
Opladning af batteriet
Overførsel af billeder til en computer
13HDMI mikrostik (type D)
Visning af billeder på et tv

14Indbygget blitz
Brug af den indbyggede blitz
Flash-tilstand
15(flash pop-up) knap
Brug af den indbyggede blitz
Flash-tilstand
16Eksternt mikrofonstikdæksel
Ekstern mikrofon
17Tilbehør sko
Tilbehør til sko
Speedlights (eksterne flashenheder)
18Dioptrijusteringskontrol
Dioptrijustering af søgeren
19Højttaler
Handlinger under filmafspilning
Lydindstillinger
20Tilbehørsterminal
Fjernbetjening tilbehør
21Sideskive
Tildel sideskive
22Side zoom kontrol
  • : Vidvinkel
  • : Telefoto
Brug af sidezoomkontrollen
23(snap-back zoom) knap
Brug af snap-back zoom (midlertidig udvidelse af det synlige område)

24Elektronisk søger
Skift mellem skærm og søger
25Øjensensor
Skift mellem skærm og søger
26(skærm) knap
Skift mellem skærm og søger
27(AE-L/AF-L) knap
Fokuslås
AE/AF låseknap
28Fokusfunktionsvælger
Brug af autofokus
Brug af manuel fokus
29( filmoptagelse) knap
Optagelse af film
Grundlæggende betjening af filmoptagelse og filmafspilning
30(afspilning) knap
Afspilning af billeder
31(display) knap
Skift af information, der vises på skærmen ( knap)
32(anvend valg) knap
Menufunktioner
33

Drejelig multivælger (multivælger)
Tryk op, ned, til venstre eller højre på multivælgeren udtrykkes som , , , eller .

Indstilling af blitztilstand, selvudløser, fokustilstand og eksponeringskompensation
Menufunktioner
34(slet) knap
Sletning af billeder
35(menu) knap
Menufunktioner
Menu lister
36Dæksel til batterikammer/hukommelseskortslot
Isætning af batteri og hukommelseskort
37Strømstikdæksel (til valgfri AC-adapter)
AC adapter
38Stativ stik
39Overvåge
Monitoren/søgeren
Åbning af monitoren