Monitoren/søgeren

De oplysninger, der vises på skærmen, ændres afhængigt af kameraets indstillinger og brugstilstand.

Skydeskærm
Afspilningsskærm
Toneniveau information

Skydeskærm

1Optagetilstand
Valg af optagetilstand (funktionsvælger)
2Flash-tilstand
Flash-tilstand
3Fokustilstand
Valg af fokustilstand
Brug af manuel fokus
4Zoom
Makro nærbillede
Brug af zoom
5Brændvidde (i 35 mm [135] format)
Brug af zoom
Zoom hukommelse
6Fokus indikator
Optagelse af stillbilleder
7Digital zoom forstørrelse
Brug af zoom
8Filmindstillinger (film med normal hastighed)
Indstillinger for film med normal hastighed
9Filmindstillinger (HS-film)
HS film muligheder
10Billede kvalitet
Billede kvalitet
11Billedestørrelse
Billedestørrelse
12Nemt panorama
Nemt panorama
13Lang eksponering NR (når [ Fra ] er indstillet)
Lang eksponering NR
14Støjreduktionsfilter
Støjreduktionsfilter
15Vindstøjsreduktion (under filmoptagelse)
Reduktion af vindstøj
16
Vibrationsreduktion
Vibrationsreduktion
Elektronisk VR
Elektronisk VR

17Eksponeringsindikator
Eksponeringsindikator (når imode)
18Blitzeksponeringskompensation
Flash eksp. komp.
19Eksponeringskompensationsværdi
Eksponeringskompensation
20Resterende filmoptagelsestid
Grundlæggende betjening af filmoptagelse og filmafspilning
Maksimal filmoptagelsestid
21Flash-klar indikator
Flash-klar-indikatoren
22Antal resterende eksponeringer (stillbilleder)
Optagelse af stillbilleder
Antal billeder, der kan gemmes
23Aktiver frigivelse (når der ikke er isat noget hukommelseskort)
Sprække tom udløserlås
24F-nummer
, , , og tilstande
25Lukketid
, , , og tilstande
26Autoeksponering (AE)/Autofokus (AF) lås (stillbillede)
Fokuslås
AE/AF låseknap
27ISO-følsomhed
ISO-følsomhed
28Opladning AC Adapter tilslutning
29Batteriniveau
Optagelse af stillbilleder
30Rejsemål
Tidszone og dato
31"Dato ikke fastsat"
Tidszone og dato
blinker på skærmen.
32Dato stempel
Dato stempel
33Autoeksponering (AE)/Autofokus (AF) lås (under filmoptagelse)
Fokusering
AE/AF låseknap

34Placeringsdata
Placeringsdata
35Wi-Fi kommunikation
Netværksmenuen
36Bluetooth fjernbetjening tilsluttet
Parring af kamera og fjernbetjening
37Bluetooth kommunikation
Netværksmenuen
38Flytilstand
Netværksmenuen
39hvidbalance
hvidbalance
40COOLPIX billedkontrol
Billedkontrol
41Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting
42Kontinuerlig optagelsestilstand
Fuglekiggeri
Sport
Portræt af kæledyr
Sammenhængende
43Baggrundsbelysning (HDR)
Baggrundsbelysning
44Støjreduktion burst/enkelt skud
Landskab
Tæt på
45Time-lapse film
Time-lapse film
46Eksponeringsbracketing
Eksponeringsbracketing
47Håndholdt/stativ
Natportræt
Natlandskab
48Flere eksp. Lys
Flere eksp. Lys
49Stillbilleder (under filmoptagelse)
Optagelse af stillbilleder under optagelse af film
50Multieksponering
Multieksponering
51
Selvudløser
Selvudløser
Smil timer
Smil timer
Kæledyrportræt autoudgivelse
Portræt af kæledyr

52Fokusområde (målfindende AF)
Brug af målfindende AF
AF-områdetilstand
53Fokusområde (center, manuel)
Fuglekiggeri
Fokuslås
AF-områdetilstand
54Fokusområde (ansigtsgenkendelse, kæledyrsgenkendelse)
Portræt af kæledyr
Smil timer
Brug af ansigtsgenkendelse
AF-områdetilstand
55Fokusområde (emnesporing)
AF-områdetilstand
Brug af emnesporing
56Spotmåleområde
Måling
57Centervægtet område
Måling
58Histogram
Skærmindstillinger
59Indramningskant (tilstand [ Fuglekigning ] eller [ Måne ] eller snap-back-zoom)
Fuglekiggeri
Måne
Brug af snap-back zoom (midlertidig udvidelse af det synlige område)

60Indramningsgitter
Skærmindstillinger
61Virtuel horisont
Skærmindstillinger
Virtuel horisont

Afspilningsskærm

1Beskytte
Beskytte
2Sekvensvisning (når [ Individuelle billeder ] er valgt)
Sekvensvisning
3Blødgørende hud
Blødgørende hud
4Filter effekter
Filter effekter
5D-Lighting
D-Lighting
6Hurtig retouchering
Hurtig retouchering
7Markeret til upload
Markér for upload
8Aktuelt billednummer/samlet antal billeder
9Filmlængde eller forløbet afspilningstid
10Bind
Handlinger under filmafspilning
11Aktiver frigivelse (når der ikke er isat noget hukommelseskort)
Sprække tom udløserlås
12Billede kvalitet
Billede kvalitet
13Billedestørrelse
Billedestørrelse
14Film muligheder
Film muligheder
15Nemt panorama
Nemt panorama
16Lille billede
Lille billede
17Beskåret
Afgrøde
18
Nem panoramaafspilningsguide
Afspilning med let panorama
19Optagelsestidspunkt
20Dato for optagelse
21Opladning AC Adapter tilslutning
22Batteriniveau
Optagelse af stillbilleder
23Filnummer og type
Filnavne
24Registrerede lokationsdata
Placeringsdata

Toneniveau information

Du kan kontrollere for tab af kontrastdetaljer i højlys og skygger fra det histogram, der vises, eller det blinkende display for hvert toneniveau. Disse giver retningslinjer for justering af billedets lysstyrke med funktioner såsom eksponeringskompensation.

1Aktuelt billednummer/samlet antal billeder
2Histogram
  • Et histogram er en graf, der viser fordelingen af toner i billedet. Den vandrette akse svarer til pixellysstyrke, med mørke toner til venstre og lyse toner til højre. Den lodrette akse viser antallet af pixels.
3Toneniveau
  • Toneniveauet angiver lysstyrkeniveauet. Når det toneniveau, der skal kontrolleres, er valgt ved hjælp af multivælgeren eller ved at dreje det, blinker det område af billedet, der svarer til det valgte toneniveau.
4ISO-følsomhed
ISO-følsomhed
5COOLPIX billedkontrol
Billedkontrol
6Billedkvalitet/Billedstørrelse
Billede kvalitet
Billedestørrelse
7hvidbalance
hvidbalance
8Optagelsestidspunkt
Kamera opsætning
Tidszone og dato
9Dato for optagelse
Kamera opsætning
Tidszone og dato
10Filnummer og type
Filnavne
11Eksponeringskompensationsværdi
Eksponeringskompensation
12Optagetilstand
Valg af optagetilstand (funktionsvælger)
13Lukketid
, , , og tilstande
14F-nummer
, , , og tilstande