Kontrolelementernes principielle funktioner

StyringHovedfunktion

Funktionsvælger
Til skydning
Vælg en optagetilstand.
Valg af optagetilstand (funktionsvælger)

Fokusfunktionsvælger
Til skydning
Vælg (autofokus) eller (manuel fokus).
Brug af autofokus
Brug af manuel fokus

(AE-L/AF-L) knap
Til skydning
Lås eksponeringen eller fokuseringen.
Fokuslås
AE/AF låseknap

Zoom kontrol
Til skydning
Bevæg dig mod ( ) (telefoto) for at zoome ind tættere på motivet og flytte mod ( ) (vidvinkel) for at zoome ud og se et større område.
Brug af zoomkontrollen
Til afspilning

(snap-back zoom) knap
Til skydning
Udvid synsvinklen midlertidigt.
Brug af snap-back zoom (midlertidig udvidelse af det synlige område)

Side zoom kontrol
Til skydning
Bevæg dig mod (telefoto) for at zoome ind tættere på motivet og flytte mod (vidvinkel) for at zoome ud og se et større område.
Brug af sidezoomkontrollen

Sideskive
Til skydning
 • Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til : Skift den indstilling, der er valgt i [ Tildel sidehjul ].*
 • Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til : Juster fokus manuelt.
 1. Denne funktion er ikke tilgængelig med nogle optagetilstande.
Tildel sideskive

Udløserknap
Til skydning
Når knappen trykkes halvt ned: Indstil fokus og eksponering.
Når knappen er trykket helt ned: Slip udløseren (start og stop filmoptagelse i manuel filmtilstand).
Optagelse af stillbilleder
Udløserknappen
Til afspilning
Vend tilbage til optagetilstand.

( filmoptagelse) knap
Til skydning
Start og stop filmoptagelse.
Optagelse af film
Grundlæggende betjening af filmoptagelse og filmafspilning
Til afspilning
Vend tilbage til optagetilstand.

Multivælger
Til skydning
Til afspilning
 • Mens afspilningsskærmen vises: Skift det viste billede med op ( ), ned ( ), venstre ( ), ret ( ), eller ved at dreje multivælgeren.
 • Mens et zoomet billede vises: Flyt visningsområdet.
Til indstilling
Vælg et element vha eller ved at dreje multivælgeren og derefter anvende valget ved at trykke på knap.

(anvend valg) knap
Til afspilning
 • Vis individuelle billeder af en sekvens i fuldskærmsvisning.
  Visning og sletning af billeder i en sekvens
 • Rul gennem et billede, der er taget med let panorama.
 • Afspil film.
 • Skift fra miniatureafspilning eller zoomet billedvisning til fuldskærmsvisning.
Til indstilling
Anvend det element, du valgte ved at bruge multivælgeren.
Menufunktioner

Kommandoskive
Til skydning
 • Når optagetilstanden er : Indstil det fleksible program.
 • Når optagetilstanden er , eller [ Manuel ] i (Manuel film): Indstil lukkerhastigheden.
, , , og tilstande
Til afspilning
Skift forstørrelseshastigheden for et zoomet billede.

(menu) knap
Til optagelse/afspilning
Vis eller luk menuen.
Menufunktioner
Menu lister

(funktion) knap
Til skydning
Når optagetilstanden er , , , , eller : Vis eller luk indstillingsmenuerne såsom [ Kontinuerlig ] eller [ Vibrationsreduktion ].
Bruger (funktion) knap

(skærm) knap
Til optagelse/afspilning
Skift mellem skærm og søger.
Skift mellem skærm og søger

(display) knap
Til optagelse/afspilning
Skift eller skjul de oplysninger, der vises på skærmen.
Skift af information, der vises på skærmen ( knap)

(afspilning) knap
Til skydning
Afspil billeder.
Afspilning af billeder
Til afspilning
 • Vend tilbage til optagetilstand.
 • Når kameraet er slukket, skal du trykke på og holde denne knap nede for at tænde kameraet i afspilningstilstand.
  Afspilning af billeder

(slet) knap
Til skydning
Slet det sidste billede, der blev gemt.
Sletning af billeder
Til afspilning
Slet billeder.
Sletning af billeder