Skift af information, der vises på skærmen ( knap)

For at skifte de oplysninger, der vises på skærmen under optagelse eller afspilning, skal du trykke på (display) knap. Du kan også skjule oplysningerne.

Til skydning
Til afspilning

Til skydning

1 : Vis information 1

2 : Filmramme 1
Vis rækkevidden af en film i et billede.

3 : Vis kun rammegitteret, histogrammet og den virtuelle horisont 2

4 : Skjul oplysninger

  1. Indramningsgitteret, histogrammet og den virtuelle horisont vises afhængigt af indstillingerne i opsætningsmenuen [ Skærmindstillinger ].
  2. Hvis rammegitteret, histogrammet og den virtuelle horisont ikke er indstillet til at blive vist i opsætningsmenuen [ Skærmindstillinger ], denne skærm vil ikke blive vist.

Til afspilning

1 : Vis information

2 : Toneniveauoplysninger (undtagen film)*
Vis et histogram, toneniveau og optageinformation.
Toneniveau information

3 : Billedkommentar, copyright-oplysninger*
Billedkommentar , Copyright information

4 : Skjul oplysninger

  1. Hvis billeder i en sekvens vises individuelt, og du trykker på knappen, vises oplysningerne.
    Visning og sletning af billeder i en sekvens
    Sekvensvisning