Opladning af batteriet

 1. Brug USB -kablet (medfølger) til at tilslutte AC-opladningsadapteren til kameraet med batteriet isat.
 2. Sæt opladnings-vekselstrømsadapterens stik i en stikkontakt.
  • En stikadapter er monteret afhængigt af købsland eller -region. Formen på stikadapteren varierer med det land eller den region, du køber.
  • Når opladningen starter, blinker tænd-lampen (opladningslampen). Opladningstiden for et helt opbrugt batteri er omkring 3 timer.
  • Når opladningen er fuldført, slukkes tændingslampen (opladningslampen).
  • Batteriet kan ikke oplades, når tænd-lampen (opladningslampen) hurtigt blinker, muligvis på grund af en af årsagerne beskrevet nedenfor.
   • Den omgivende temperatur er ikke egnet til opladning.
   • USB -kablet eller AC-opladningsadapteren er ikke tilsluttet korrekt.
   • Batteriet er beskadiget.
 3. Når opladningen er færdig, skal du tage opladnings-vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten og tage USB -kablet ud.

Bemærkninger om USB -kablet

 • Brug ikke et andet USB -kabel end UC-E21 . Brug af et andet USB -kabel end UC-E21 kan resultere i overophedning, brand eller elektrisk stød.
 • Kontroller proppernes form og retning, og indsæt eller fjern ikke propperne i en vinkel.

Bemærkninger om opladning af batteriet

 • Brug ikke under nogen omstændigheder en anden fabrikat eller model af AC-adapteren end EH-73P/EH-73PCH- opladnings-vekselstrømsadapteren, og brug ikke en kommercielt tilgængelig USB -AC-adapter eller en batterioplader til en mobiltelefon. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning eller beskadigelse af kameraet.
 • Hvis kameraet er tændt, mens batteriet oplades, stopper opladningen.