Kamera opsætning

Når kameraet tændes for første gang, vises skærme til indstilling af displaysproget og kamerauret.
Brug multivælgeren ( 1 ) og (anvend valg) knap ( 2 ) for at vælge og justere indstillinger.

 1. Tryk på afbryderknappen for at tænde kameraet.
 2. Trykke på multivælgeren for at fremhæve et sprog, og tryk på knappen for at vælge.
  • De viste sprog varierer afhængigt af landet eller området.
 3. Vælg [ Ja ], og tryk på knap.
 4. Fremhæv din hjemmetidszone, og tryk på knap.
  • Tryk på for at slå sommertid til ; vil blive vist over kortet. Trykke for at slå sommertid fra.
 5. Trykke for at vælge et datoformat, og tryk på knap.
 6. Indstil dato og klokkeslæt.
  • Trykke at fremhæve elementer og at ændre dem.
  • Vælg minutfeltet og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.
 7. Tryk på, når du bliver bedt om det for at fremhæve [ Ja ], og tryk på knap.
  • Opsætningen er fuldført, og kameraet skifter til optageskærmen.

Indstilling af sprog

Sproget kan indstilles til enhver tid i opsætningsmenu [ Sprog ].

For at ændre tidszone og datoindstilling

Indstillet i opsætningsmenu [ Tidszone og dato ].
I [ Tidszone og dato ] [ Tidszone ], tiden er en time tidligere, når sommertid er slået til, og går en time tilbage, når den er slukket.