Optagelse af stillbilleder

(auto)-tilstand bruges her som et eksempel. (auto)-tilstand giver dig mulighed for at udføre generel optagelse under en række forskellige optageforhold.

 1. Drej funktionsvælgeren til .
 2. Kontroller batteriniveauet og antallet af resterende eksponeringer på optageskærmen.
  • Batteriniveau ( 1 )
   : Batteriniveauet er højt.
   : Batteriniveauet er lavt.
  • Antal resterende eksponeringer ( 2 )
  • Tryk på (display) knap for at skifte de oplysninger, der vises på skærmen hver gang.
 3. Hold kameraet stille.
  • Hold fingre og andre genstande væk fra objektivet, blitzen, AF-hjælpelys, øjensensor, mikrofon og højttaler.
 4. Indram billedet.
  • Flyt zoomknappen eller sidezoomkontrollen for at ændre zoomobjektivets position.
  • Flyt mod for at zoome ind ( 1 ).
  • Flyt mod for at zoome ud ( 2 ).
  • Hvis du mister motivet af syne, mens du optager med objektivet i teleposition, skal du trykke på (snap-back zoom)-knap ( 3 ) for midlertidigt at udvide det synlige område, så du lettere kan indramme motivet.
  • Se " Brug af et stativ ", når du bruger et stativ.
 5. Tryk udløserknappen halvt ned.
  • At trykke udløserknappen halvt ned betyder at trykke og holde knappen nede på det punkt, hvor du mærker en lille modstand.
  • Når motivet er i fokus, vises fokusområdet eller fokusindikatoren med grønt.
  • Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet i midten af billedet, og fokusområdet vises ikke.
  • Hvis fokusområdet eller fokusindikatoren blinker, kan kameraet ikke fokusere. Rediger kompositionen, og prøv at trykke udløserknappen halvt ned igen.
 6. Tryk udløserknappen helt ned uden at løfte fingeren.

Bemærkninger om lagring af billeder eller film

Indikatoren, der viser antallet af resterende eksponeringer, eller indikatoren, der viser den resterende optagetid, blinker, eller [ Vent venligst på, at kameraet afslutter optagelsen. ] vises, mens billeder eller film gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortåbningen, og fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet, mens en indikator blinker. Hvis du gør dette, kan det resultere i tab af data eller beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet.

Brug af stativ

 • Vi anbefaler at bruge et stativ til at stabilisere kameraet i følgende situationer:
  • Når du optager i svag belysning, og blitzen er (af)
  • Når zoomen er i en teleposition
 • Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du vælge opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] [ Fra ] for at forhindre potentielle fejl forårsaget af denne funktion.
 • Når du har sat kameraet på et stativ, skal du sørge for, at kameraet ikke vælter, når du zoomer objektivet ind eller ud.
  Stræk det ene ben på stativet ud mod motivet og de to andre ben mod dig i samme afstand.
  • Når zoom er i vidvinkelposition
  • Når zoom er i teleposition
 • Kameraet kan bevæge sig lidt, når det betjenes, selvom det er monteret på et stativ, hvilket kan forstyrre autofokus. Vent et par sekunder efter betjening af kameraet, og tryk derefter langsomt på udløserknappen.

Auto-sluk-funktionen

 • Når der ikke udføres nogen handlinger i cirka et minut, slukker skærmen, kameraet går i standbytilstand, og derefter blinker tænd-lampen. Kameraet slukker efter at have været i standbytilstand i cirka tre minutter.
 • For at tænde for skærmen igen, mens kameraet er i standbytilstand, skal du udføre en handling som at trykke på afbryderknappen eller udløserknappen.

Brug af den indbyggede blitz

I situationer, hvor der er brug for blitz, f.eks. på mørke steder, eller når motivet er modlys, skal du trykke på knappen (flash pop-up) knap for at hæve den indbyggede flash.