Afspilning af billeder

 1. Tryk på (afspilning)-knap for at gå ind i fuldskærmsvisning.
  • Hvis du trykker og holder nede knappen, mens kameraet er slukket, tændes kameraet i afspilningstilstand.
 2. Brug multivælgeren til at vælge et billede, der skal vises.
  • Brug multivælgeren for at vise det forrige billede, eller for at vise det næste billede.
  • Tryk og hold nede for at rulle hurtigt gennem billederne.
  • Billeder kan også vælges ved at dreje multivælgeren.
  • Tryk på (display) knap for at skifte de oplysninger, der vises på skærmen hver gang.
  • Tryk på for at afspille en optaget film knap.
  • Tryk på for at vende tilbage til optagetilstand knap eller udløserknap.
  • Flyt zoomknappen mod ( ) i fuldskærmsvisning for at zoome ind på et billede.
   Afspilningszoom
  • I fuldskærmsvisning skal du flytte zoomknappen mod ( ) for at skifte til thumbnail-afspilningstilstand og vise flere billeder på skærmen.
   Miniatureafspilning/kalendervisning

Andre afspilningsmetoder