Sletning af billeder

 1. I afspilningstilstand skal du trykke på (slet) for at slette det billede, der aktuelt vises på skærmen.
 2. Brug multivælgeren for at vælge den ønskede slettemetode og tryk på knap.
  • Hvis du valgte [ Aktuelt billede ] eller [ Alle billeder ], fortsæt til trin 6.
  • Tryk på for at afslutte uden at slette knap.
 3. Brug multivælgeren eller drej det for at vælge det billede, du vil slette.
  • Flyt zoomknappen mod ( ) for at skifte til fuldskærms-afspilning, eller ( ) for at skifte til miniatureafspilning.
 4. Brug at vise eller skjule .
  • At vise under billeder, du vil slette. Gentag trin 3 og 4 for at vælge yderligere billeder.
 5. Tryk på knappen for at anvende billedvalget.
 6. Når bekræftelsesdialogboksen vises, skal du vælge [ Ja ] og trykke på knap.
  • Slettede billeder kan ikke gendannes.
  • Meddelelsen i bekræftelsesdialogen varierer afhængigt af den valgte sletningsmetode.

Bemærkninger om sletning af billeder, der er gemt samtidigt i RAW og JPEG

Når du bruger dette kamera til at slette billeder, der er taget med [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ] i indstillingen [ Billedkvalitet ], slettes både de samtidigt gemte RAW- og JPEG- billeder. Du kan ikke kun slette ét format.

Sletning af billeder taget kontinuerligt (sekvens)

 • Billeder, der tages kontinuerligt, gemmes som en sekvens, og kun det første billede af sekvensen (hovedbilledet) vises i afspilningstilstand (standardindstilling).
 • Hvis du trykker på mens et nøglebillede vises for en sekvens af billeder, slettes alle billeder i sekvensen.
 • Tryk på for at slette individuelle billeder i en sekvens for at vise dem én ad gangen, og tryk på knap.

Sletning af billedet taget i optagetilstand

Når du bruger optagetilstand, skal du trykke på knappen for at slette det sidste billede, der blev gemt.