Valg af optagetilstand (funktionsvælger)

Du kan dreje funktionsvælgeren for at justere den ønskede optagetilstand med indikatormærket på kamerahuset.

OptagetilstandBeskrivelse
(Auto) tilstandVælg denne tilstand for at udføre generel optagelse under en række forskellige optageforhold.
, , , og tilstandeVælg disse tilstande for at få større kontrol over lukkerhastighed og f-nummer.
(Brugerindstillinger) tilstandDe ofte brugte indstillinger i , , , og tilstande kan gemmes. For at optage med de gemte indstillinger skal du dreje funktionsvælgeren til .
(Kreativ) tilstandAnvend effekter på billeder under optagelse.
(Manuel film) tilstandDu kan optage film med eksponeringstilstanden indstillet til blændeprioriteret auto eller manuel.
Stillbilleder kan ikke tages.
, , og tilstandeVælg en af motivtilstandene baseret på optageforholdene, og du kan tage billeder med de passende indstillinger til disse forhold.
  • (fuglekiggeri): Brug denne tilstand, når du tager billeder af fugle i teleposition.
  • (måne): Brug denne tilstand, når du tager billeder af månen i en teleposition.
  • (scene): Tryk på knappen og vælg en scenetilstand.