Auto-tilstand (standardoptagelse)


Vælg denne tilstand for at udføre generel optagelse under en række forskellige optageforhold.

Funktioner tilgængelige i (auto) tilstand