Flash-tilstand

Du kan ændre blitzindstillingerne, så de passer til optageforholdene.

 1. Tryk på (flash pop-up) knap for at hæve den indbyggede flash.
  • Når den indbyggede blitz er sænket, er blitzfunktionen deaktiveret og vises på optageskærmen.
  • Sørg for, at den indbyggede blitz er sænket, når du bruger en Speedlight.
 2. Tryk på multivælgeren ( ).
 3. Vælg den ønskede blitztilstand, og tryk på knap.
  • Se " Tilgængelige blitztilstande " for oplysninger om typer af blitztilstande.
  • Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen, annulleres valget.

Flash-klar-indikatoren

Mens den indbyggede blitz oplades, blinker. Kameraet kan ikke optage billeder.
Hvis opladningen er fuldført, vises konstant, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Tilgængelige blitztilstande

MulighedBeskrivelse
AutoBlitzen udløses, når det er nødvendigt, såsom i svag belysning.
 • Indikatoren for blitztilstand vises kun umiddelbart efter indstilling på optageskærmen.
Auto med reduktion af røde øjne / Reduktion af røde øjneReducer røde øjne i portrætter forårsaget af blitzen.
[ Auto med rød-øje-reduktion ]/[ Rød-øje-reduktion ]
 • Når [ Reduktion af røde øjne ] er valgt, udløses flashen, hver gang der tages et billede.
Fyld flash / Standard flashBlitzen udløses, hver gang der tages et billede.
Langsom synkroniseringVelegnet til aften- og natportrætter, der inkluderer baggrundsscenerier. Fyld flash udløses for at belyse hovedmotivet; Langsomme lukkertider bruges til at fange baggrunden om natten eller under svag belysning.
Synkronisering af baggardinFyldflash udløses lige før lukkeren lukker, hvilket skaber effekten af en lysstrøm, der følger motiver i bevægelse.

Bemærkninger om optagelse med blitz

Når du bruger blitzen i vidvinkelzoompositionen, kan kanten af billedet være mørk afhængigt af optageafstanden.
Dette kan forbedres ved at justere zoomen lidt til en teleposition.

Indstillingen for blitztilstand

De tilgængelige flashtilstande varierer afhængigt af optagetilstanden.

Flash-tilstand1, ,1111
Auto2
Auto med reduktion af røde øjne
Reduktion af røde øjne
Fyld flash
Standard blitz
Langsom synkronisering
Synkronisering med baggardin
 1. Når man skyder med [ Auto med rødøjereduktion ] ind (auto)-tilstand og i optagetilstand , , , eller bruges, gemmes den anvendte indstilling i kameraets hukommelse, selv efter at kameraet er slukket.
 2. Tilgængelighed afhænger af indstillingen.
  Standardindstillinger (blitz, selvudløser og fokustilstand)

[ Auto med rød-øje-reduktion ]/[ Rød-øje-reduktion ]

Rødøjereduktionslampen lyser før hovedblitzen for at reducere rødøjeeffekten. Bemærk følgende, når du optager:

 • Da rødøjereduktionslampen lyser, kræves der mere tid end normalt, indtil udløseren udløses, efter du har trykket på udløserknappen.
 • Reduktion af røde øjne giver muligvis ikke de ønskede resultater i nogle situationer.

Brug af en Speedlight (ekstern blitz)

 • Den indbyggede flash udløses ikke, når der er monteret en Speedlight. Sørg for, at den indbyggede blitz er sænket.
 • Sluk kameraet, når du tilslutter og afmonterer en Speedlight.
 • Funktionsnavnene og funktionsnavnene på Speedlights kan afvige fra dem på den indbyggede flash.
 • Se " Speedlights (eksterne flashenheder) " og se dokumentationen, der fulgte med din Speedlight for at få flere oplysninger.