Selvudløser

Kameraet udløser lukkeren, når det indstillede antal sekunder går, efter du har trykket på udløserknappen.

 1. Tryk på multivælgeren ( ).
 2. Vælg antallet af sekunder, indtil lukkeren udløses, og tryk på knap.
  • [ 10s ] (10 sekunder): Bruges ved vigtige lejligheder såsom bryllupper eller for at forhindre kamerarystelser. Denne indstilling anbefales, når du optager i teleposition med kameraet tilsluttet et stativ.
  • [ 3s ] (3 sekunder): Bruges til at forhindre kamerarystelser.
  • Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen, annulleres valget.
 3. Indram billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.
  • Bekræft, at motivet er i fokus.
 4. Tryk udløserknappen helt ned.
  • Fokus og eksponering er låst, og nedtællingen starter.
  • Selvudløserlampen blinker og lyser derefter konstant omkring et sekund, før lukkeren udløses.
  • Når lukkeren udløses, er selvudløseren indstillet til [ OFF ].
   Når optagetilstanden er Måne, indstilles selvudløseren ikke automatisk til [ OFF ]. For at afslutte selvudløseren skal du vælge [ OFF ] i trin 2.
  • For at stoppe nedtællingen skal du trykke på udløserknappen igen.

Bemærkninger om brug af et stativ under optagelse

 • Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du vælge opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] [ Fra ]. Se " Brug af et stativ ", når du bruger et stativ.
 • Kameraet kan bevæge sig lidt, når det betjenes, selvom det er monteret på et stativ, hvilket kan forstyrre autofokus. Vent et par sekunder efter betjening af kameraet, og tryk derefter langsomt på udløserknappen.
 • Hvis det er svært for kameraet at fokusere ved hjælp af autofokus, så prøv at bruge manuel fokus.
  Brug af manuel fokus
 • Når du bruger en fjernbetjening (tilgængelig separat), kan du udløse lukkeren uden at trykke på udløserknappen på kameraet.
  Fjernbetjening tilbehør

Selvudløserindstillingen