Smil timer

Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du tage et billede automatisk uden at trykke på udløserknappen.

 1. Tryk på multivælgeren ( ).
  • Skift enhver flashtilstand, eksponering eller optagemenuindstillinger, før du trykker på .
 2. Vælg [ Smil-timer ], og tryk på knap.
  • Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen, annulleres valget.
 3. Indram billedet, og vent på, at motivet smiler uden at trykke på udløserknappen.
  • Ret kameraet mod et menneskeligt ansigt.
  • Hvis kameraet registrerer, at ansigtet indrammet af den dobbelte ramme smiler, udløses lukkeren automatisk.
  • Når kameraet registrerer et smilende ansigt, udløser det automatisk lukkeren.
  • Udløserknappen kan også bruges til at optage.
 4. Afslut automatisk optagelse.
  • For at afslutte automatisk optagelse med smiletimer skal du vende tilbage til trin 1 og vælge [ OFF ].

Bemærkninger om [ Smil-timer ]

 • Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til (manuel fokus), [ Smil-timer ] kan ikke indstilles.
 • Under nogle optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil.
  Bemærkninger om ansigtsgenkendelse

Når selvudløserlampen blinker

Når du bruger [ Smil-timer ], blinker selvudløserlampen, når kameraet registrerer et ansigt, og blinker hurtigt umiddelbart efter, at lukkeren udløses.