Natlandskab

Brug denne tilstand til at optage natlandskaber.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Natlandskab
 4. knap
MulighedBeskrivelse
Håndholdt
(standardindstilling)
Vælg, når du optager med kameraet i hænderne i stedet for at stabilisere det på et værktøj såsom et stativ.
StativVælg, når du optager med kameraet stabiliseret på et værktøj, såsom et stativ.
 1. Vælg [ Håndholdt ] eller [ Stativ ].
 2. Indram motivet og tag et billede.
  • Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Områdets position kan ikke flyttes.
  • Kameraet fokuserer i det uendelige.
  • For [ Håndholdt ]:
   • Mens ikonet på optageskærmen vises i grønt, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage en række billeder, som kombineres til et enkelt billede og gemmes.
   • Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil et stillbillede vises. Når du har taget et billede, må du ikke slukke for kameraet, før skærmen skifter til optageskærmen.
  • For [ Tripod ]:
   • Et billede tages med en langsom lukkerhastighed, når udløserknappen trykkes helt ned.

Bemærkninger om [ Håndholdt ]

 • Synsvinklen (dvs. det område, der er synligt i billedet), der ses på det gemte billede, er smallere end det, der ses på optageskærmen.
 • Kontinuerlig optagelse er muligvis ikke mulig under visse optageforhold.

Bemærkninger om [ Tripod ]

Vibrationsreduktion er deaktiveret uanset opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] indstilling. Se " Brug af et stativ ", når du bruger et stativ.