Tæt på

Bruges, når du tager nærbilleder af små motiver som blomster og insekter.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Tæt på
 4. knap
MulighedBeskrivelse
Støjreduktion bristerDette giver dig mulighed for at tage et skarpt billede med et minimum af støj.
Enkelt skud
(standardindstilling)
Gemmer billeder med fremhævede konturer og kontrast.
 1. Vælg [ Støjreduktion burst ] eller [ Enkelt billede ].
 2. Indram motivet og tag et billede.
  • Indstillingen for fokustilstand ( Tilgængelige fokustilstande) ændres til [ Macro close-up ], og kameraet zoomer automatisk til den nærmeste position, hvor det kan fokusere.
  • Du kan flytte fokusområdet. Tryk på knappen, skal du bruge multivælgeren eller drej den for at flytte fokusområdet, og tryk på knappen for at anvende indstillingen.
  • For [ Støjreduktion burst ]:
   • Mens ikonet på optageskærmen vises i grønt, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage en række billeder, som kombineres til et enkelt billede og gemmes.
   • Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil et stillbillede vises. Når du har taget et billede, må du ikke slukke for kameraet, før skærmen skifter til optageskærmen.
  • For [ Enkeltbillede ]:

   Et billede tages, når udløserknappen trykkes helt ned.

Bemærkninger om [ Støjreduktion burst ]

 • Hvis motivet bevæger sig, eller der er betydelige kamerarystelser under kontinuerlig optagelse, kan billedet blive forvrænget, overlappet eller sløret.
 • Synsvinklen (dvs. det område, der er synligt i billedet), der ses på det gemte billede, er smallere end det, der ses på optageskærmen.
 • Kontinuerlig optagelse er muligvis ikke mulig under visse optageforhold.