Mad

Brug denne tilstand, når du tager billeder af mad. Du kan også ændre farvetonen.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Mad
 4. knap
 1. Juster nuance ved at bruge kommandohjulet.
  • Farveindstillingen gemmes i kameraets hukommelse, selv efter at kameraet er slukket.
 2. Indram motivet og tag et billede.
  • Indstillingen for fokustilstand ( Tilgængelige fokustilstande) ændres til [ Macro close-up ], og kameraet zoomer automatisk til den nærmeste position, hvor det kan fokusere.
  • Du kan flytte fokusområdet. Tryk på knappen, skal du bruge multivælgeren eller drej den for at flytte fokusområdet, og tryk på knappen for at anvende indstillingen.