Sport

Mens udløserknappen holdes helt nede, optager kameraet billeder kontinuerligt.

  1. Drej funktionsvælgeren til
  2. knap
  3. Sport
  4. knap

Bemærkninger om [ Sport ]

  • Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse kan blive langsom afhængigt af den aktuelle billedkvalitetsindstilling, billedstørrelsesindstilling, det anvendte hukommelseskort eller optageforholdene.
    Hukommelseskort, der kan bruges
  • Fokus, eksponering og farvetone for det andet og efterfølgende billeder er fastsat til de værdier, der er bestemt med det første billede.