Baggrundsbelysning

Brug denne tilstand til at optage motiver i modlys. Bruges, når du tager billeder med meget lyse og mørke områder i samme ramme.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Baggrundsbelysning
 4. knap
MulighedBeskrivelse
High dynamic range (HDR) kompositering anvendes. Bruges, når du tager landskaber med meget lyse og mørke områder i samme ramme.
Af
(standardindstilling)
High dynamic range (HDR)-sammensætning anvendes ikke. Blitzen udløses for at forhindre, at motivet bliver skjult i skyggen. Hæv den indbyggede blitz før du optager.
 1. Vælg [ Til ] eller [ Fra ] for sammensætning med højt dynamisk område (HDR).
 2. Indram motivet og tag et billede.
  • Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Områdets position kan ikke flyttes.
  • Hvis [ Til ] er indstillet:
   • Når der er stor forskel på de lyse og mørke områder, skifter HDR-ikonet på optageskærmen til grønt.
   • Når udløserknappen trykkes helt ned, optager kameraet billeder kontinuerligt og gemmer de følgende to billeder.
    • Et ikke-HDR sammensat billede
    • Et HDR-kompositbillede, hvor tabet af detaljer i højlys eller skygger minimeres
  • Hvis [ Fra ] er indstillet:

   Et billede tages, når udløserknappen trykkes helt ned.

Bemærkninger om HDR

 • Synsvinklen (dvs. det område, der er synligt i billedet), der ses på det gemte billede, er smallere end det, der ses på optageskærmen.
 • Når du har taget et billede, må du ikke slukke for kameraet, før skærmen skifter til optageskærmen.
 • Det anbefales at bruge et stativ ( Brug af et stativ ). Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du vælge opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] [ Fra ].
 • Under håndholdt optagelse, efter at du har trykket udløserknappen helt ned, skal du holde kameraet roligt, så det ikke ryster, før stillbilledet vises.
 • Under nogle optageforhold kan mørke skygger forekomme omkring lyse motiver, eller lyse områder kan forekomme omkring mørke motiver.
 • Hvis der kun er nok hukommelse til at gemme ét billede, er et billede, der behandles af D-Lighting på optagelsestidspunktet, hvor mørke områder af billedet korrigeres, det eneste billede, der gemmes.