Nemt panorama

Brug denne tilstand til at optage panoramabilleder, der kan afspilles på kameraet. Kameraet optager flere billeder og sammensætter dem til et panoramabillede.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Nemt panorama
 4. knap
 1. Vælg [ Normal (180°) ] eller [ Bred (360°) ] som optageområdet, og tryk på knap.
 2. Indram den første kant af panoramascenen, og tryk derefter udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Zoompositionen er fast ved vidvinkel.
  • Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Områdets position kan ikke flyttes.
 3. Tryk udløserknappen helt ned, og fjern derefter din finger fra udløserknappen.
  • vises for at angive kameraets bevægelsesretning.
 4. Flyt kameraet i en af de fire retninger, indtil guideindikatoren ( 1 ) når enden.
  • Når kameraet registrerer, hvilken retning det bevæger sig i, begynder optagelsen.
  • Optagelsen slutter, når kameraet fanger det angivne optageområde.
  • Fokus og eksponering er låst, indtil optagelsen slutter.

Eksempel på kamerabevægelse

Bemærkninger om nem panoramaoptagelse

 • Rækkevidden af billedet, der ses på det gemte billede, er smallere end det, der ses på skærmen på optagelsestidspunktet.
 • Hvis kameraet flyttes for hurtigt eller rystes for meget, eller hvis motivet er for ensartet (f.eks. vægge eller mørke), kan der opstå en fejl.
 • Hvis optagelsen stoppes, før kameraet når halvvejs i panoramaområdet, gemmes et panoramabillede ikke.
 • Hvis mere end halvdelen af panoramaområdet optages, men optagelsen slutter, før man når kanten af området, optages det ikke-fangede område og vises i gråt.

Billedstørrelse af let panorama

Der er fire forskellige billedstørrelser (i pixels), som beskrevet nedenfor.

 • Hvornår [ Normal (180°) ] er indstillet
 • Hvornår [ Bred (360°) ] er indstillet

Nem panoramaafspilning

Se " Afspilning med let panorama " for oplysninger om nem panoramaafspilning.