Portræt af kæledyr

Brug denne tilstand, når du tager billeder af kæledyr. Når du peger kameraet mod en hund eller kat, registrerer kameraet ansigtet på en hund eller kat og fokuserer på det. Som standard udløses udløseren automatisk, når ansigtet på en hund eller kat registreres (automatisk frigivelse af kæledyrsportræt).

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Portræt af kæledyr
 4. knap
MulighedBeskrivelse
EnkeltHver gang en hunds eller kats ansigt registreres, tager kameraet ét billede.
Sammenhængende
(standardindstilling)
Hver gang en hunds eller kats ansigt registreres, tager kameraet tre billeder kontinuerligt.
 1. Vælg [ Single ] eller [ Kontinuerlig ].
 2. Ret kameraet mod en hund eller kat, og vent på, at lukkeren udløses automatisk, eller tryk på udløserknappen.

[ Kæledyrportræt automatisk udgivelse ]

Følgende indstillinger kan indstilles, når du trykker på multivælgeren ( ).

 • [ Kæledyrsportræt autoudløser ]: Kameraet udløser automatisk lukkeren, når det registrerer ansigtet på en hund eller kat.
  • Automatisk frigivelse af kæledyrsportræt er indstillet til [ ] efter at der er taget fem udbrud.
  • Du kan også udløse udløseren ved at trykke på udløserknappen. Hvornår [ Kontinuerlig ] er valgt, optages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes helt nede.
 • [ ]: Kameraet udløser lukkeren, når udløserknappen trykkes helt ned.
  • Kameraet fokuserer på ansigtet af en hund, kat eller et menneske, når det registreres.
  • Hvornår [ Kontinuerlig ] er valgt, optages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes helt nede.

Fokusområde

 • Når kameraet registrerer et ansigt, vises ansigtet inden for en gul ramme. Når kameraet opnår fokus på et ansigt, der vises inden for en dobbeltramme (fokusområde), skifter den dobbelte ramme til grøn. Hvis der ikke registreres nogen ansigter, fokuserer kameraet på området i midten af billedet.
 • Under nogle optageforhold bliver ansigtet på en hund, kat eller menneske muligvis ikke registreret, og andre motiver kan blive vist inden for en kant.