Selektiv farve

Beholder kun en valgt farve og gør andre farver sort-hvide.

  1. Drej funktionsvælgeren til
  2. knap
  3. Selektiv farve
  4. knap
  1. Brug kommandohjulet til at vælge den ønskede farve, og tryk på knappen for at anvende farven.
    • Tryk på for at ændre farvevalget knappen igen.
  2. Indram motivet og tag et billede.
    • Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Områdets position kan ikke flyttes.