Flere eksp. Lys

Lysstier som f.eks. strømmen af billygter eller stjerners bevægelse fanges. Kameraet optager automatisk motiver i bevægelse med regelmæssige intervaller, sammenligner hvert billede og sammensætter kun deres lyse områder og gemmer dem derefter som ét billede.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Flere eksp. Lys
 4. knap
MulighedBeskrivelse
Nattelandskab + lysstierBruges til at fange strømmen af billys mod en natlandskabsbaggrund.
StjernestierBruges til at fange stjernernes bevægelse.
FyrværkeriBruges til at fange fyrværkeri.
 1. Vælg [ Nattelandskab + lysstier ], [ Stjernestier ], eller [ Fyrværkeri ].
  • For [ Nightscape + lysstier ]:
   • Du kan dreje kommandohjulet for at indstille det ønskede interval mellem optagelserne. Det indstillede interval bliver lukkerhastigheden.
   • Indstil fokus på motivet.
    Fokusering i [ Nattelandskab + lysstier ]
  • For [ Star trails ]:
  • For [ Fyrværkeri ]:
   • Du kan dreje kommandohjulet for at indstille det ønskede interval mellem optagelserne. Det indstillede interval bliver lukkerhastigheden.
   • Du kan dreje multivælgeren for at indstille blænden.
   • Indstil fokus på motivet.
    Fokus i [ Fyrværkeri ]
 2. Tryk på udløserknappen for at starte optagelsen.
  • Skærmen kan slukke under optagelsesintervallet. Tænd-lampen tændes, mens skærmen er slukket.
 3. Når du har taget det ønskede sammensatte billede, skal du trykke på knappen for at afslutte optagelsen.
  • Hvis du fortsætter med at optage, kan detaljer i de sammensatte områder gå tabt.
  • For [ Nightscape + lysstier ]:
   • Når der er taget 50 billeder, stopper kameraet automatisk med at optage.
   • For hver 10 optagelser, der tages, gemmes automatisk ét sammensat billede med spor overlappet fra starten af optagelsen.
  • For [ Star trails ]:
   • Optagelser tages med en lukkerhastighed på 25 sekunder, med et interval på cirka 5 sekunder mellem optagelserne. Når der er taget 300 billeder, stopper kameraet automatisk med at optage.
   • For hver 30 optagelser, der tages, gemmes automatisk ét sammensat billede med spor overlappet fra starten af optagelsen.
  • For [ Fyrværkeri ]:
   • Når der er taget 30 billeder, stopper kameraet automatisk med at optage.
   • For hvert billede, der tages, gemmes der automatisk ét sammensat billede.

Bemærkninger om [ Multiple exp. lette ]

 • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at forhindre, at kameraet slukker uventet.
 • Drej ikke funktionsvælgeren eller fjern hukommelseskortet, før optagelsen er slut.
 • Det anbefales at bruge et stativ. Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du vælge opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] [ Fra ]. Se " Brug af et stativ ", når du bruger et stativ.
 • Auto-sluk-funktionen er deaktiveret under optagelse.
 • Eksponeringskompensation kan ikke anvendes.

Fokusering i [ Nattelandskab + lysstier ]

 • Under autofokus fokuserer kameraet på området i midten af billedet. Du kan indstille fokustilstanden til [ Autofokus ] (standardindstilling) eller [ Uendelig ].
 • Når du optager fjerne motiver, anbefales det, at du vælger [ Infinity ] eller brug manuel fokus.

Fokuserer i [ Star trails ]

Under autofokus er indstillingen fastsat til [ Infinity ] og fokusområdet vises ikke. Skift til manuel fokus for at justere fokus.
Brug af manuel fokus

Fokus i [ Fyrværkeri ]

 • Du kan indstille fokustilstanden under autofokus til [ Infinity ] (standardindstilling) eller [ Uendelig ]. Fokusområdet vises ikke under [ Uendelig ]. I løbet af [ Infinity ], fokuserer kameraet på området i midten af billedet.
 • Skift til for at justere fokus [ Uendelig ] eller manuel fokus.
  Tilgængelige fokustilstande
  Brug af manuel fokus

Resterende tid

Du kan kontrollere den resterende tid, indtil optagelsen automatisk slutter på skærmen.