Måne

Brug denne tilstand til at skyde månen.

 1. Drej funktionsvælgeren til .
  • Standardindstillingen for selvudløseren er [ 3s ] (3 sekunder). Tryk på multivælgeren for at ændre indstillingen ( ).
 2. Indram månen i rammekanten ( 1 ).
  • Ved vidvinkelzoompositionen vises rammen for at angive synsvinklen svarende til den for et 1000 mm objektiv (i 35 mm [135] format) (standardindstilling).
  • Du kan ændre synsvinklen for rammekanten ved at trykke på knappen og vælge [Valg af brændvidde ].
 3. Tryk på knap.
  • Kameraet zoomer ind, så området inden for rammen fylder hele synsvinklen (brændvidde). Brug zoomknappen eller sidezoomkontrollen til at justere synsvinklen/zoompositionen i henhold til optageforholdene.
  • Du kan justere farvetonen ved at bruge kommandohjulet.
  • Juster lysstyrken med eksponeringskompensation i henhold til optageforhold, såsom månens tilvækst og aftagende og optagelseskrav.
   Eksponeringskompensation
 4. Skyde.
  • Under autofokus fokuserer kameraet på området i midten af billedet. Kameraet fokuserer i det uendelige.

Indstillingen af Månetilstand

Indstillingerne [ Brændviddevalg ] og farvetone gemmes i kameraets hukommelse, selv efter at kameraet er slukket.