Landskab

Brug denne tilstand til at optage landskaber.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Landskab
 4. knap
MulighedBeskrivelse
Støjreduktion bristerDette giver dig mulighed for at optage et skarpt landskab med et minimum af støj.
Enkelt skud
(standardindstilling)
Gemmer billeder med fremhævede konturer og kontrast.
 1. Vælg [ Støjreduktion burst ] eller [ Enkelt billede ].
 2. Indram motivet og tag et billede.
  • Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Områdets position kan ikke flyttes.
  • Kameraet fokuserer i det uendelige.
  • For [ Støjreduktion burst ]:
   • Mens ikonet på optageskærmen vises i grønt, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage en række billeder, som kombineres til et enkelt billede og gemmes.
   • Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil et stillbillede vises. Når du har taget et billede, må du ikke slukke for kameraet, før skærmen skifter til optageskærmen.
  • For [ Enkeltbillede ]:
   • Et billede tages, når udløserknappen trykkes helt ned.

Bemærkninger om [ Støjreduktion burst ]

 • Synsvinklen (dvs. det område, der er synligt i billedet), der ses på det gemte billede, er smallere end det, der ses på optageskærmen.
 • Kontinuerlig optagelse er muligvis ikke mulig under visse optageforhold.