Fuglekiggeri

Bruges, når du skyder fugle, der holder sig stille på afstand.

 1. Drej funktionsvælgeren til .
  • Tryk på for at tage billeder kontinuerligt og vælg [ Kontinuerlig ].
   • [ Single ] (standardindstilling): Der tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
   • [ Kontinuerlig ]: Mens udløserknappen holdes helt nede, tages billeder kontinuerligt. Kameraet kan tage op til omkring 10 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 7 fps.
 2. Indram en fugl i rammekanten ( 1 ).
  • Ved vidvinkelzoompositionen vises rammen for at angive synsvinklen svarende til den for et 500 mm objektiv (i 35 mm [135] format) (standardindstilling).
  • Du kan ændre synsvinklen for rammekanten ved at trykke på knappen og vælge [Valg af brændvidde ].
 3. Tryk på knap.
  • Kameraet zoomer ind, så området inden for rammen fylder hele synsvinklen (brændvidde). Brug zoomknappen eller sidezoomkontrollen til at justere synsvinklen/zoompositionen i henhold til optageforholdene.
  • Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Hvis du trykker på knappen, kan du indstille [ AF-områdetilstand ] til [ Center (spot) ] (standardindstilling), [ Center (normal) ] eller [ Center (bred) ]. Indstil i henhold til motivets størrelse og fokusområde.
 4. Skyde.

Indstillingen for fuglekiggeri

Indstillingerne [ Valg af brændvidde ], [ Kontinuerlig ] og [ AF-områdetilstand ] gemmes i kameraets hukommelse, selv efter at kameraet er slukket.