Kreativ tilstand (anvendelse af effekter under optagelse)

Anvend effekter på billeder under optagelse.

 1. Drej funktionsvælgeren til .
 2. Tryk på knap.
  • Skærmbilledet til valg af effekt vises.
 3. Brug multivælgeren for at vælge en effekt ( 1 ).
  • Effektgruppen ( 2 ) kan ændres ved at dreje kommandohjulet.
  • Tryk på for at afslutte uden at gemme valget .
 4. Tryk på for at justere effekten .
  • Hvis du ikke ønsker at justere effekten, skal du trykke på knappen for at fortsætte til trin 7.
 5. Brug for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på .
  • Vælg [ Mængde ], [ Eksponeringskompensation ], [ Kontrast ], [ Hue ], [ Saturation ], [ Filter ] eller [ Perifer belysning ]. De muligheder, der kan vælges, varierer afhængigt af gruppen.
 6. Brug for at justere effektniveauet og tryk på knap.
 7. Tryk på udløserknappen eller ( filmoptagelse) knappen for at optage.

Valg af effektgruppe og effekt

Du kan også vælge en effektgruppe og effekt ved at trykke på knappen, når skærmen i trin 2 vises.

Funktioner tilgængelige i kreativ tilstand