Eksponeringskompensation

Du kan justere billedets overordnede lysstyrke.

 1. Tryk på multivælgeren ( ).
 2. Vælg en kompensationsværdi, og tryk på knap.
  • Indstil en positiv (+) værdi for at gøre billedet lysere.
  • Indstil en negativ (–) værdi for at gøre billedet mørkere.
  • Kompensationsværdien anvendes, selv uden at trykke på knap.

Indstillingen for eksponeringskompensation

 • Hvis indstillingen anvendes i , , eller tilstand, forbliver den gemt i kameraets hukommelse, selv efter at kameraet er slukket.
 • Eksponeringskompensation kan ikke bruges i følgende optagetilstande:
  • Når scenetilstand er indstillet til [ Fyrværkerishow ], [ Multiple exp. Lysere ] eller [ Nattehimlen (150 minutter) ] eller [ Stjernespor (150 minutter) ] i [ Time-lapse-film ]
  • (manuel) tilstand
  • [ Manuel ] i (Manuel film) tilstand
 • Når eksponeringskompensationen er indstillet, mens du bruger den indbyggede flash, anvendes kompensationen på både baggrundseksponeringen og flashudladningen.
 • Du kan også indstille eksponeringskompensationen ved at bruge sidevælgeren.
  Tildel sideskive

Brug af histogrammet

Et histogram er en graf, der viser fordelingen af toner i billedet. Brug som vejledning, når du bruger eksponeringskompensation og optager uden blitz.

 • Den vandrette akse svarer til pixellysstyrke, med mørke toner til venstre og lyse toner til højre. Den lodrette akse viser antallet af pixels.
 • Forøgelse af eksponeringskompensationsværdien flytter tonefordelingen til højre, og formindskelse flytter tonefordelingen til venstre.