Bruger (funktion) knap

Hvis du trykker på knap ind , , , , eller tilstand, kan du hurtigt konfigurere de forud gemte menuindstillinger.

 1. Tryk på (funktion)-knap, når optageskærmen vises.
  • Indstillingsmulighederne for den menu, der blev indstillet (standardindstillingen er [ Kontinuerlig ]) og [ Fn-knap ] kan vælges.
 2. Brug multivælgeren til at vælge en indstilling, og tryk på knap.

Tildeling af menupunkter til knapper på ML-L7 fjernbetjeningen (tilgængelig separat)

Du kan også indstille 1 eller 2-knap på ML-L7- fjernbetjeningen (tilgængelig separat) på samme måde som knappen på COOLPIX P950 .

 1. Opret en Bluetooth -forbindelse mellem kameraet og fjernbetjeningen.
  Parring af kamera og fjernbetjening
 2. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller .
 3. Tryk på 1 (funktion 1) eller 2 (funktion 2)-knap på ML-L7- fjernbetjeningen, når optageskærmen vises.
  • De samme menumuligheder, når knappen på kameraet er trykket ned, vises.
 4. Tryk på multivælgeren ML-L7 fjernbetjeningen skal du vælge [ Fn-knap ], og tryk på (anvend valg) knap.
 5. Vælg en menuindstilling for at gemme, og tryk på knappen på ML-L7 fjernbetjeningen.
  • Det valgte menupunkt gemmes i 1 eller 2 knap.