, , , og tilstande

I , , , og tilstande, kan du indstille eksponering (kombination af lukkerhastighed og f-tal) i henhold til optageforholdene. Du kan også opnå større kontrol, når du tager billeder ved at indstille optagemenuens indstillinger.

OptagetilstandBeskrivelse
Programmeret autoDu kan lade kameraet justere lukkerhastigheden ( 4 ) og f-tallet ( 5 ).
 • Kombinationen af lukkerhastighed og f-nummer kan ændres ved at dreje kommandohjulet ( 1 ) (fleksibelt program). Mens det fleksible program er i kraft, (fleksibelt programmærke) vises øverst til venstre på skærmen ( 3 ).
 • For at annullere det fleksible program skal du dreje kommandohjulet i den modsatte retning, end da du indstillede det indtil vises ikke længere. Den annulleres også, hvis du ændrer optagetilstand, slukker kameraet eller hæver eller sænker den indbyggede blitz.
Lukkerprioriteret autoDrej kommandohjulet ( 1 ) for at indstille lukkerhastigheden ( 4 ). Kameraet bestemmer automatisk f-tallet ( 5 ).
Blændeprioriteret autoDrej multivælgeren ( 2 ) for at indstille f-tallet ( 5 ). Kameraet bestemmer automatisk lukkerhastigheden ( 4 ).
brugervejledningIndstil både lukkerhastigheden ( 4 ) og f-tallet ( 5 ). Drej kommandohjulet ( 1 ) for at indstille lukkerhastigheden. Drej multivælgeren ( 2 ) for at indstille f-tallet.
Eksponeringsindikator (når imode)
 • Du kan bruge Bulb -indstillingen eller Time -indstillingen til at tage billeder med lang tidseksponering.

Tips til indstilling af eksponering
Kontrolområdet for lukkerhastigheden ( , , , og tilstande)

Tips til indstilling af eksponering

Følelsen af dynamik og mængden af baggrundsdefokusering i motiver varierer ved at ændre kombinationerne af lukkerhastighed og f-tal, selvom eksponeringen er den samme.

Effekt af lukkerhastigheden

Kameraet kan få et motiv i hurtig bevægelse til at se statisk ud ved en hurtig lukkerhastighed eller fremhæve bevægelsen af et motiv i bevægelse ved en langsom lukkerhastighed.

Virkning af f-tallet

Kameraet kan med vilje sløre motivets baggrund eller bringe motivet, forgrunden og baggrunden i fokus.

Lukkertid og f-nummer

 • Kontrolområdet for lukkerhastigheden varierer afhængigt af zoompositionen, f-nummeret eller ISO-følsomhedsindstillingen.
 • Dette kameras f-nummer ændres også afhængigt af zoompositionen.
 • Når der zoomes, efter at eksponeringen er indstillet, kan eksponeringskombinationer eller f-tallet muligvis ændres.
 • Store blænder (udtrykt af små f-tal) slipper mere lys ind i kameraet, og små blænder (store f-tal) slipper mindre lys. Det mindste f-tal repræsenterer den største blænde, og det største f-tal repræsenterer den mindste blænde.
 • Jo tættere objektivet er på telezoompositionen, jo mindre bliver blændeområdet.

Indstilling af eksponering ved optagelse af film

Når du optager film i , , , , eller , lukkertiden og f-tallet, som du har indstillet, anvendes ikke. Når funktionsvælgeren drejes til (Filmmanual), kan du indstille eksponeringen for filmoptagelse.

Bemærkninger om indstilling af eksponering

Når motivet er for mørkt eller for lyst, er det muligvis ikke muligt at opnå den passende eksponering. I sådanne tilfælde blinker lukkerhastighedsindikatoren eller f-talindikatoren, når udløserknappen trykkes halvt ned (undtagen når tilstand bruges). Skift lukkerhastighedsindstillingen eller f-tallet.

Eksponeringsindikator (når imode)

Graden af afvigelse mellem den justerede eksponeringsværdi og den optimale eksponeringsværdi målt af kameraet vises i eksponeringsindikatoren på skærmen. Graden af afvigelse i eksponeringsindikatoren vises i form af EV (-2 til +2 EV i intervaller på 1/3 EV).

Funktioner tilgængelige i , , , og tilstande

Fokusområde

Fokusområdet for autofokus varierer afhængigt af indstillingen i optagemenuen [ AF-områdetilstand ]. Når den er indstillet til [ Target finding AF ] (standardindstilling), registrerer kameraet hovedmotivet og fokuserer på det. Hvis et menneskeligt ansigt registreres, indstiller kameraet automatisk fokusprioritet på det.

Kontrolområdet for lukkerhastigheden ( , , , og tilstande)

Kontrolområdet for lukkerhastigheden varierer afhængigt af zoompositionen, f-nummeret eller ISO-følsomhedsindstillingen. Derudover ændres kontrolområdet i følgende indstillinger for kontinuerlig optagelse.

IndstillingKontrolområde (sekund)
ISO-følsomhed1100-4001/2000 2 –8 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
100-8001/2000 2 –4 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
100-16001/2000 2 –2 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
100-32001/2000 2 –1 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( eller mode)
100-64001/2000 2 –1/2 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –15 s ( eller mode)
1001/2000 2 –30 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
2001/2000 2 –15 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
4001/2000 2 –8 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
8001/2000 2 –4 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
16001/2000 2 –2 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( tilstand) 4
32001/2000 2 –1 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –30 s ( eller mode)
64001/2000 2 –1/2 s ( eller mode)
1/4000 2, 3 –15 s ( eller mode)
SammenhængendeKontinuerlig H , Kontinuerlig L1/4000 2, 3 –1/30 s
Pre-shooting cache ,
Kontinuerlig H: 120 fps
1/4000–1/125 s
Kontinuerlig H: 60 fps1/4000–1/60 s
Intvl timer-optagelseSamme som når [ Single ] er indstillet
 1. ISO-følsomhedsindstillingen er begrænset afhængigt af indstillingen for kontinuerlig optagelse.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse
 2. Den maksimale lukkerhastighed, når f-tallet er indstillet til den største værdi (mindste blænde) ved den maksimale vidvinkelzoomposition. Jo tættere zoompositionen er på telefoto, eller jo mindre f-tallet (større blænde) er, jo langsommere bliver den maksimale lukkerhastighed.
 3. Eksponeringen kan variere, når det samme motiv optages flere gange med en lukkerhastighed, hvor indikatoren vises i rødt (hurtigere end 1/2000 sekund).
 4. Pæreindstilling og tidsindstilling er tilgængelige.
  Optagelse med Bulb- indstillingen eller Time- indstillingen (når i mode)