Brug af zoom

Brug af zoomkontrollen
Brug af sidezoomkontrollen
Brug af snap-back zoom (midlertidig udvidelse af det synlige område)

Brug af zoomkontrollen

Når du flytter zoomknappen, ændres zoomobjektivets position.

Bemærkninger om digital zoom ved optagelse af film

  • Zoom-indikatoren vises ikke under optagelse af en film.
  • Hvis du bliver ved med at zoome, mens du optager en film, stopper zoomningen ved den position, hvor optisk zoom skifter til digital zoom. For at fortsætte med at zoome skal du kortvarigt slippe fingeren fra zoomkontrollen, før du genoptager betjeningen af zoomkontrollen.
  • Zoomforholdet for den digitale zoom er begrænset til cirka 3,6×, når [ Filmindstillinger ] er indstillet til [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) eller [ 2160/25p ] ( 4K UHD ), mens du optager en film.

Digital zoom og Dynamic Fine Zoom

Zoomindikatoren skifter til blå, når den digitale zoom aktiveres, og den skifter til gul, når zoomforstørrelsen øges yderligere.

  • Zoomindikatoren er blå: Billedkvaliteten reduceres ikke mærkbart ved at bruge Dynamic Fine Zoom.
  • Zoomindikatoren er gul: Der kan være tilfælde, hvor billedkvaliteten er mærkbart reduceret.
  • Indikatoren forbliver blå over et bredere område, når billedstørrelsen er mindre.
  • Zoomindikatoren skifter muligvis ikke til blå, når du bruger visse indstillinger for kontinuerlig optagelse eller andre indstillinger.

Brug af sidezoomkontrollen

Zoomen kan også betjenes ved at flytte sidezoomkontrollen mod eller i stedet for zoomkontrollen.

Zoomhastighed

  • Hvis du drejer zoomknappen helt i begge retninger, justeres zoomen hurtigere end sidezoomkontrollen.
  • Zoomhastigheden på sidezoomkontrollen under optagelse af film eller i manuel filmtilstand kan indstilles i opsætningsmenuen [ Tildel sidezoomkontrol ].

Brug af snap-back zoom (midlertidig udvidelse af det synlige område)

Hvis du mister motivet af syne, mens du optager med objektivet i teleposition, skal du trykke på (snap-back zoom) knap for midlertidigt at udvide det synlige område, så du nemmere kan indramme motivet.