Brug af autofokus

Indstil fokusindstillingsvælgeren til (autofokus) for at bruge autofokus.

Valg af fokustilstand
Udløserknappen
Brug af målfindende AF
Brug af ansigtsgenkendelse
Brug af blødgørende hud
Motiver, der ikke er egnede til autofokus
Fokuslås

Valg af fokustilstand

Du kan vælge den fokustilstand, der passer til optageafstanden.

 1. Tryk på multivælgeren ( ).
 2. Vælg den ønskede fokustilstand, og tryk på knap.
  • For information om typerne af fokustilstande, se " Tilgængelige fokustilstande ".
  • Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen, annulleres valget.

Tilgængelige fokustilstande

MulighedBeskrivelse
AutofokusBruges, når afstanden fra motivet til objektivet er 50 cm (1 ft 8 in.) eller mere, eller 5,0 m (16 ft 5 in.) eller mere ved den maksimale telefotozoomposition.
 • Fokustilstandsikonet på optageskærmen vises kun umiddelbart efter indstillingen er foretaget.
Makro nærbilledeIndstil når du tager nærbilleder.
Når zoomforholdet er indstillet til en position, hvor og zoomindikatoren vises i grønt, kan kameraet fokusere på motiver så tæt på som ca. 10 cm (4 tommer) fra objektivet. Når zoomen er i en position, der er mere vidvinklet end hvor vises, kan kameraet fokusere på motiver så tæt som ca. 1 cm (0,4 tommer) fra objektivet.
UendelighedBrug, når du optager fjerne scener gennem vinduesglas, eller når du optager landskaber.
Kameraet justerer automatisk fokus næsten uendeligt.
 • Kameraet kan muligvis ikke fokusere på objekter i nærheden.
UendelighedTilgængelig, når scenetilstanden er indstillet til [ Multiple exp. lette ] [ Fyrværkeri ]. Fokus er låst til det uendelige.
 • Låst til [ Infinity ] for nogle scenetilstande.

Indstillingen af fokustilstand

Udløserknappen

OperationBeskrivelse
Tryk halvvejsAt trykke udløserknappen halvt ned betyder at trykke og holde knappen nede på det punkt, hvor du mærker en lille modstand.
 • Fokus og eksponering (lukkerhastighed og f-tal) indstilles, når du trykker udløserknappen halvt ned. Fokus og eksponering forbliver låst, mens knappen trykkes halvt ned.
 • Fokusområdet varierer afhængigt af optagetilstanden.
Tryk hele vejenAt trykke udløserknappen "hele vejen" betyder at trykke knappen helt ned.
 • Lukkeren udløses, når udløserknappen trykkes helt ned.
 • Brug ikke magt, når du trykker på udløserknappen, da dette kan resultere i kamerarystelser og slørede billeder. Tryk forsigtigt på knappen.

Brug af målfindende AF

I (auto)-tilstand eller kreativ tilstand, eller når [ AF-områdetilstand ] er aktiveret , , , , eller tilstanden er indstillet til [ Target finding AF ], fokuserer kameraet på den måde, der er beskrevet nedenfor, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Bemærkninger om målfinding AF

 • Afhængigt af optageforholdene kan det motiv, som kameraet bestemmer som hovedmotivet, variere.
 • Hovedmotivet registreres muligvis ikke, når du bruger visse indstillinger for [ Hvidbalance ], [ Picture Control ] eller effektgruppe i kreativ tilstand.
 • Kameraet registrerer muligvis ikke hovedmotivet korrekt i følgende situationer:
  • Når motivet er meget mørkt eller lyst
  • Når hovedmotivet mangler klart definerede farver
  • Når billedet er indrammet, så hovedmotivet er på kanten af skærmen
  • Når hovedmotivet er sammensat af et gentaget mønster

Brug af ansigtsgenkendelse

I de følgende indstillinger bruger kameraet ansigtsgenkendelse til automatisk at fokusere på menneskelige ansigter.

Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, vises en dobbelt ramme ( 1 ) rundt om det ansigt, som kameraet fokuserer på, og enkelte rammer vises omkring de andre ansigter.

Hvis udløserknappen trykkes halvt ned, når der ikke registreres ansigter:

Bemærkninger om ansigtsgenkendelse

 • Kameraets evne til at registrere ansigter afhænger af en række faktorer, herunder den retning, som ansigterne kigger i.
 • Kameraet kan ikke registrere ansigter i følgende situationer:
  • Når ansigter er delvist skjult af solbriller eller på anden måde blokeret
  • Når ansigter fylder for meget eller for lidt af rammen

Brug af blødgørende hud

I scenetilstanden [ Portræt ] eller [ Natportræt ] behandler kameraet billedet for at blødgøre ansigtets hudtoner, før det gemmer billedet (op til tre ansigter), hvis der registreres menneskeansigter.
[ Skin softening ] kan også anvendes på gemte billeder i afspilningstilstand.

Bemærkninger om blødgøring af huden

 • Det kan tage længere tid end normalt at gemme billeder efter optagelse.
 • Under nogle optageforhold opnås de ønskede resultater muligvis ikke, og effekter kan anvendes på områder af billedet, hvor der ikke er ansigter.

Motiver, der ikke er egnede til autofokus

Kameraet fokuserer muligvis ikke som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er motivet muligvis ikke i fokus på trods af, at fokusområdet eller fokusindikatoren vises med grønt:

I de situationer, der er nævnt ovenfor, kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned for at genfokusere flere gange, eller fokusere på et andet motiv placeret i samme afstand fra kameraet som det faktisk ønskede motiv, og brug fokuslås.
Fokuslås
Kameraet kan også fokusere ved hjælp af manuel fokus.
Brug af manuel fokus

Fokuslås

Brug fokuslås til at fange kreative kompositioner, selv når fokusområdet er indstillet til midten af billedet.

 1. Placer motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.
  • Kameraet fokuserer på motivet, og fokusområdet vises med grønt.
  • Eksponeringen er også låst.
 2. Omkomponér billedet uden at løfte fingeren.
  • Sørg for at holde den samme afstand mellem kameraet og motivet.
 3. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

Flytning af fokusområdet til den ønskede position

I , , , eller optagetilstand, kan fokusområdet flyttes ved hjælp af multivælgeren ved at indstille optagemenuen [ AF-områdetilstand ] til en af de manuelle muligheder.

Bruger (AE-L/AF-L) knap til fokuslås

Du kan også bruge (AE-L/AF-L)-knap for at låse eksponeringen eller fokuseringen i stedet for at trykke og holde udløserknappen halvt nede.
AE/AF låseknap