Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger.

Begrænset funktionBeskrivelse
Flash-tilstand
 • Når fokustilstanden er indstillet til [ Infinity ], flashen kan ikke bruges.
 • Når [ Kontinuerlig ] er indstillet til en anden indstilling end [ Enkelt ] og [ Intvl timeroptagelse ], kan blitzen ikke bruges.
 • Når [ Eksponeringsbracketing ] er indstillet til en anden indstilling end [ Fra ], kan blitzen ikke bruges.
Selvudløser / Smil-timer
 • Når fokustilstanden er indstillet til en anden indstilling end [ Autofokus ], [ Smil-timer ] er indstillet til [ OFF ].
 • Når [ AF-områdetilstand ] er indstillet til [ Motivsporing ], kan selvudløseren/smil-timeren ikke bruges.
FokustilstandNår [ Smil-timer ] er indstillet, er fokustilstanden fastsat til [ Autofokus ].
Billede kvalitet
 • Når [ Kontinuerlig ] er indstillet til [ Pre-shooting cache ], er [ Billedkvalitet ] fastsat til [ Normal ].
 • Når [ Kontinuerlig ] er indstillet til [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ Kontinuerlig H: 60 fps ], kan [ RAW ], [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ] i [ Billedkvalitet ] ikke vælges.
 • Når [ Multieksponering ] [ Multieksponeringstilstand ] [ Til ] er indstillet, kan [ RAW ], [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ] i [ Billedkvalitet ] ikke vælges.
Billedestørrelse
 • [ Billedstørrelse ] er fastsat til [ 4608×3456 ], når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW ].
 • Når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ], kan [ Billedstørrelse ] for JPEG- billeder indstilles. Imidlertid, [ 4608×2592 ], [ 4608×3072 ], eller [ 3456×3456 ] kan ikke vælges.
 • [ Billedstørrelse ] indstilles som følger afhængigt af indstillingen [ Kontinuerlig ]:
  • [ Cache før optagelse ]: (billedstørrelse: 1280 × 960 pixels)
  • [ Kontinuerlig H: 120 fps ]: (billedstørrelse: 640 × 480 pixels)
  • [ Kontinuerlig H: 60 fps ]: (billedstørrelse: 1920 × 1080 pixels)
Billedkontrol
 • Når [ AF-områdetilstand ] er indstillet til [ Motivsporing ], kan [ Monokrom ] i [ Picture Control ] ikke vælges.
 • Når [ Active D-Lighting ] er indstillet til en anden indstilling end [ Off ], kan [ Kontrast ] i [ Picture Control ] ikke justeres manuelt.
hvidbalanceNår [ Picture Control ] er indstillet til [ Monokrom ], er [ Hvidbalance ] fastsat til [ Auto (normal) ].
MålingNår [ Active D-Lighting ] er indstillet til en anden indstilling end [ Off ], nulstilles [ Metering ] til [ Matrix ].
Sammenhængende
 • [ Eksponeringsbracketing ] og [ Multieksponering ] kan ikke bruges på samme tid med [ Kontinuerlig ].
 • Hvis selvudløseren er indstillet til [ 10s ] (10 sekunder) eller [ 3s ] (3 sekunder), og udløserknappen udløses, efter at selvudløserens nedtælling er startet, optages billeder ikke kontinuerligt, selvom [ Kontinuerlig H ] eller [ Kontinuerlig L ] er indstillet.
 • Hvis selvudløseren er indstillet til [ 10s ] (10 sekunder) eller [ 3s ] (3 sekunder), optages billeder ikke kontinuerligt, selv når [ Pre-shooting cache ] er indstillet.
 • Hvis selvudløseren er indstillet til [ 10s ] (10 sekunder) eller [ 3s ] (3 sekunder), afsluttes optagelsen efter et billede er taget, selv når [ Intvl timer-optagelse ] er indstillet.
 • Der tages kun ét billede, når der optages med den automatiske udløser i [ Smil-timer ]. Intervaloptagelse afsluttes efter et billede er taget.
 • Når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW ], [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ], [ Pre-shooting cache ], [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ Kontinuerlig H: 60 fps ] kan ikke Brugt.
Eksponeringsbracketing
 • Følgende kan ikke bruges på samme tid med [ Eksponeringsbracketing ].
  • [ Kontinuerlig ]
  • [ Multieksponering ]
  • Selvudløser
  • [ Smil-timer ]
 • Når [ Picture Control ] er indstillet til [ Monokrom ], kan [ Exposure bracketing ] ikke bruges.
ISO-følsomhed
 • Når [ Kontinuerlig ] er indstillet til [ Pre-shooting cache ], [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ Kontinuerlig H: 60 fps ], er [ ISO-følsomhed ] fastsat til [ 100-1600 ].
 • Når optagetilstanden er Filmmanuel, og [ Filmindstillinger ] er indstillet til en HS-film, er [ ISO-følsomhed ] fastsat til [ 100-1600 ].
AF-områdetilstand
 • Når [ AF-områdetilstand ] er indstillet til en anden indstilling end [ Subject tracking ], og fokustilstanden er indstillet til [ Uendelig ], fokuserer kameraet næsten uendeligt uanset den anvendte [ AF-områdetilstand ]-indstilling .
 • Når [ Picture Control ] er indstillet til [ Monokrom ], kan [ Motivsporing ] ikke indstilles.
 • Når [ Target finding AF ] er indstillet, og [ White balance ] er indstillet til en anden indstilling end [ Auto (normal) ], fokuserer kameraet på et ansigt eller vælger et eller flere af de ni fokusområder, der indeholder motivet tættest på kameraet .
Autofokustilstand
 • Når [ Smil-timer ] er indstillet, fungerer [ Autofokusindstilling ] ved hjælp af [ Enkelt AF ].
 • Når fokustilstanden er [ Uendelig ], autofokustilstanden fungerer ved hjælp af [ Enkelt AF ].
Multieksponering
 • Når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW ], [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ], kan [ Multieksponering ] ikke bruges.
 • [ Kontinuerlig ] og [ Eksponeringsbracketing ] kan ikke bruges på samme tid med [ Multieksponering ].
Skærmindstillinger
 • Når fokusområdet er valgt med [ AF-områdetilstand ] indstillet til [ Manuel (spot) ], [ Manuel (normal) ] eller [ Manuel (bred) ], vises histogrammet ikke.
 • Når [ AF-områdetilstand ] er indstillet til [ Motivsporing ], og efter at motivet er blevet registreret (under motivsporing), vises histogrammet ikke.
 • Når [ AF-områdetilstand ] er indstillet til [ Målfindende AF ], vises histogrammet ikke.
Dato stempel
 • Når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW ], [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ], kan dato og klokkeslæt ikke stemples på billeder.
 • Når [ Kontinuerlig ] er indstillet til [ Pre-shooting cache ], [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ Kontinuerlig H: 60 fps ], kan dato og klokkeslæt ikke stemples på billeder.
Digital zoom
 • Når [ Smil-timer ] er valgt, kan digital zoom ikke bruges.
 • Når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW ], [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ], kan digital zoom ikke bruges.
 • Når [ AF-områdetilstand ] er indstillet til [ Motivsporing ], kan digital zoom ikke bruges.
 • Når [ Zoom memory ] er indstillet til [ On ], kan digital zoom ikke bruges.
Lukkerlyd
 • Når [ Kontinuerlig ] er indstillet til [ Pre-shooting cache ], [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ Kontinuerlig H: 60 fps ], er lukkerlyden deaktiveret.
 • Når [ Exposure bracketing ] er indstillet til en anden indstilling end [ Off ], er lukkerlyden deaktiveret.

Bemærkninger om digital zoom

 • Afhængigt af optagetilstanden eller de aktuelle indstillinger er digital zoom muligvis ikke tilgængelig.
  Digital zoom
 • Når digital zoom er aktiveret, er valgbare indstillinger for AF-områdetilstand eller lysmålingstilstand begrænset.