(brugerindstillinger) tilstand


Indstillingskombinationer, der ofte bruges til at skyde med (programmeret auto), (lukkertidsprioriteret auto), (blændeprioriteret auto), eller (manuel) kan gemmes i .

Drej funktionsvælgeren til for at hente indstillingerne gemt i [ Gem brugerindstillinger ].

Gemmer indstillinger i tilstand (Gem brugerindstillinger)
Liste over indstillingsmuligheder, der kan gemmes i mode

Gemmer indstillinger i tilstand (Gem brugerindstillinger)

De ofte brugte indstillinger i , , , og tilstande kan gemmes. På købstidspunktet er standardindstillingerne for tilstand gemmes.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller .
  • Hvis du vil ændre optagetilstanden, skal du vælge , , , eller .
  • Hvis du ikke vil ændre den gemte optagetilstand, skal du vælge .
 2. Skift til en ofte brugt kombination af optageindstillinger.
  • Se " Liste over indstillingsmuligheder, der kan gemmes i tilstand ” for detaljer.
  • Det fleksible program (når indstillet til ), lukkertid (når den er indstillet til eller ), eller f-nummer (når indstillet til eller ) indstillinger vil også blive gemt.
  • Fokusområdet, der er valgt med indstillingen [ Manual (spot) ], [ Manual (normal) ] eller [ Manual (wide) ] i AF-områdetilstand, vil også blive gemt.
 3. Tryk på (menu)-knap for at få vist optagemenuen.
 4. Brug multivælgeren for at vælge [ Gem brugerindstillinger ], og tryk på knap.
  • De tidligere gemte indstillinger overskrives af de aktuelle indstillinger som mode.

Nulstilling (brugerindstillinger) tilstand

Hvis skydemenuen [ Nulstil brugerindstillinger ] er valgt, gendannes de indstillinger, der er gemt i brugerindstillingerne, til deres standardværdier.

Bemærkninger om urets batteri

Hvis det interne urbatteri er opbrugt, gemmes indstillingerne i vil blive nulstillet. Det anbefales at skrive alle vigtige indstillinger ned.

Liste over indstillingsmuligheder, der kan gemmes i mode

Generelle indstillinger


Manuelle fokusindstillinger


Skærmindstillinger


Optagelsesmenu


Opsætningsmenu