Indstilling af blitztilstand, selvudløser, fokustilstand og eksponeringskompensation

Når optageskærmen vises, kan du trykke på multivælgeren ( ) ( ) ( ) ( ) for at indstille funktionerne beskrevet nedenfor.

1Flash-tilstand
Blitztilstanden kan indstilles i henhold til optageforholdene.
Flash-tilstand
2Eksponeringskompensation
Du kan justere billedets overordnede lysstyrke.
Eksponeringskompensation
3Fokustilstand
Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til (autofokus), kan du angive fokustilstanden i henhold til afstanden til motivet.
Brug af autofokus
4Selvudløser/Smil-timer
Kameraet udløser lukkeren, når den angivne tid udløber, efter du har trykket på udløserknappen. Hvis [ Smil-timer ] er indstillet, udløser kameraet automatisk lukkeren, når der registreres et smilende ansigt.
Selvudløser
Smil timer

De funktioner, der kan indstilles, varierer afhængigt af optagetilstanden.