Brug af manuel fokus

Indstil fokusindstillingsvælgeren til (manuel fokus) for at justere fokus manuelt.

 1. Brug sidevælgeren til at justere fokus.

  • Hvis skærmen ovenfor ikke vises, skal du trykke på multivælgeren eller drej sidevælgeren ( 1 ).
  • Trykke for at skifte visningen mellem 1×, 2× og 4×.
  • Drej sidevælgeren langsomt for at justere fokus mere detaljeret.
  • Hvornår trykkes, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet med autofokus. Den manuelle fokusering kan betjenes, efter at kameraet har fokuseret med autofokus.
  • Fokusering assisteres ved at fremhæve områder, der er i fokus, i hvidt (peaking) ( Peaking ). Drej kommandohjulet for at justere peaking-niveauet ( 2 ).
  • Tryk udløserknappen halvt ned for at bekræfte kompositionen af billedet. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
 2. Tryk på multivælgeren .
  • Det indstillede fokus er låst.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
  • Tryk på for at justere fokus igen for at vise skærmen i trin 1.

Manuel fokus

 • De cifre, der vises for måleren til højre på skærmen i trin 1, tjener som rettesnor for afstanden til et motiv, der er i fokus, når måleren er tæt på midten.
 • Den nærmeste afstand, som kameraet kan fokusere på, varierer afhængigt af zoompositionen. Ved den maksimale telefotozoomposition kan kameraet fokusere på motiver så tæt på som ca. 5,0 m (16 ft 5 tommer) fra objektivet. Når zoomforholdet er indstillet til en position, hvor nederst til højre på skærmen er grøn, kan kameraet fokusere på motiver så tæt som ca. 10 cm (4 tommer) fra objektivet. Når zoomen er i en position, hvor brændvidden (i 35 mm [135]-format) svarer til 30 mm, kan kameraet fokusere på motiver så tæt som cirka 1 cm (0,4 tommer) fra objektivet.
 • Det faktiske område, hvor motivet kan være i fokus, varierer afhængigt af f-tallet og zoompositionen. For at se, om motivet er i fokus, skal du kontrollere billedet efter optagelsen.

Topper

 • Området for kontrastniveauet, der anses for at være i fokus, kan ændres ved at justere peaking-niveauet. Det er effektivt at indstille niveauet lavt for motiver med høj kontrast og højt for motiver med lav kontrast.
 • Peaking fremhæver områder med høj kontrast i billedet i hvidt. Under nogle optageforhold fungerer fremhævning muligvis ikke korrekt, eller områder, der ikke er i fokus, kan blive fremhævet.
 • Du kan deaktivere peaking-visningen ved hjælp af opsætningsmenuen [ Peaking ].
 • Hvis opsætningsmenuen [ HDMI ] [ Rens HDMI-udgang ] [ Til ] er valgt, deaktiveres peaking-visningen, når kameraet er tilsluttet en HDMI -kompatibel enhed.

Manuel fokus under filmoptagelse

 • Hvis du indstiller fokusindstillingsvælgeren til og tryk på ( filmoptagelse), kan du fokusere, mens du optager film ved at bruge sidevælgeren.
 • Spidsvisningen er deaktiveret.
 • betjeningen på multivælgeren og betjeningen af fokusfunktionsvælgeren er deaktiveret.