Optagelse med Bulb- indstillingen eller Time- indstillingen (når i mode)

Brug Bulb -indstillingen eller Time -indstillingen til at tage billeder med lang tidseksponering, f.eks. når du tager billeder af fyrværkeri, nattelandskaber, nattehimlen eller billysstier. Den maksimale eksponeringstid for både Bulb- og Time- indstillingen er 60 sekunder.

MulighedBeskrivelse
PæreLukkeren forbliver åben, mens udløserknappen trykkes ned, og den lukker, når knappen slippes.
TidLukkeren åbner, når udløserknappen trykkes helt ned, og den lukker, når knappen trykkes helt ned igen.
 1. Stabiliser kameraet ved at bruge et værktøj såsom et stativ.
  • Vælg opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] [ Fra ].
  • Se " Brug af et stativ ", når du bruger et stativ.
 2. Drej funktionsvælgeren til .
  • Indstil [ ISO-følsomhed ] til [ 100-400 ], [ 100-800 ], [ 100-1600 ], [ 100 ], [ 200 ], [ 400 ], [ 800 ] eller [ 1600 ].
  • Indstil [ Kontinuerlig ] til [ Enkelt ].
 3. Drej kommandohjulet til en langsommere hastighed, indtil lukkerhastighedsindikatoren viser [ Bulb ] eller [ Time ].
 4. Tryk på udløserknappen efter indstilling af fokus.
  • Bulb : Hold udløserknappen nede, indtil den ønskede eksponeringstid udløber.
  • Tid : Tryk udløserknappen helt ned igen, når den ønskede eksponeringstid udløber.
  • Når eksponeringstiden når 60 sekunder, lukker lukkeren automatisk, og optagelsen afsluttes.

Bemærkninger om optagelse med indstillingen Bulb eller Time

 • Indstillingen Bulb eller Time kan ikke bruges, når [ ISO-følsomhed ] er indstillet til [ 100-3200 ], [ 100-6400 ], [ 3200 ] eller [ 6400 ].
 • Indstillingen Bulb eller Time kan ikke bruges, når en anden indstilling end [ Enkelt ] er valgt for [ Kontinuerlig ].

Langtidseksponeringer

 • Det kan tage længere tid for kameraet at gemme billeder, hvis der bruges en langsom lukkerhastighed under optagelse.
 • Det anbefales, at du bruger et tilstrækkeligt opladet batteri eller EH-5d- vekselstrømsadapteren og EP-5C -strømstikket (begge fås separat) for at forhindre, at kameraet slukker uventet.
  EH-5d AC-adapter og EP-5C strømstik