Afgrøde

Klip kun billeder ned til de dele, du har brug for.

 1. Flyt zoomknappen mod ( ) i fuldskærmsvisning for at zoome ind på billedet.
 2. Juster forstørrelseshastigheden og visningspositionen for kun at vise den del, der skal trimmes ned.
  • For at ændre forstørrelseshastigheden skal du flytte zoomknappen mod ( ) eller ( ). Indstil en forstørrelseshastighed, hvormed vises.
  • Tryk på multivælgeren for at se et andet område af billedet .
 3. Tryk på knap.
 4. Tjek billedet og tryk på knap.
  • For at ændre den del, du vil beholde, skal du vende tilbage til trin 2 ved at trykke på .
  • For at afslutte uden at gemme det beskårede billede skal du trykke på knap.
 5. Når bekræftelsesdialogen vises, skal du vælge [ Ja ] og trykke på knap.
  • Der oprettes en redigeret kopi.

Noter om beskæring

Billeder, der er taget med let panorama, kan ikke redigeres.

Billedestørrelse

 • Størrelsesforholdet (vandret til lodret) af den beskårede kopi er det samme som originalen.
 • Når billedstørrelsen på den beskårede kopi er 320 × 240 eller mindre, vises billedet i en mindre størrelse under afspilning.