Visning og sletning af billeder i en sekvens

Visning af billeder i en sekvens
Sletning af billeder i en sekvens

Visning af billeder i en sekvens

Billeder, der tages kontinuerligt, gemmes som en sekvens.
Det første billede af en sekvens bruges som nøglebillede til at repræsentere sekvensen, når det vises i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning (standardindstilling). Tryk på for at få vist billeder i en sekvens knap.

Betjening i fuldskærmsvisning

FungereOperation
Zoom ind på billedetFlyt zoomknappen mod ( ).
Afspilningszoom
Skift det viste billedeDrej multivælgeren, eller tryk på .
Vis billeder, der ikke er inkluderet i sekvensenTrykke for at vende tilbage til hovedbilledet.

Bemærkninger om visningsmuligheder for rækkefølge

 • Billeder taget med andre kameraer end dette kamera kan ikke vises som en sekvens.
 • Hvis antallet af sekvenser gemt på hukommelseskortet i kameraet overstiger 1.000, kan de billeder, der tages derefter, ikke vises som sekvenser. Slet sekvenser, eller indsæt et nyt hukommelseskort. Men selvom du sletter sekvenser, kan billeder, der ikke var inkluderet i en sekvens, da de blev optaget, ikke vises som en sekvens.

Visning af billeder i en sekvens

 • For at deaktivere sekvensvisning skal du vælge afspilningsmenuen [ Sekvensvisning ] [ Individuelle billeder ].
 • Når afspilningsmenuen [ Sekvensvisning ] er indstillet til [ Kun nøglebillede ], billeder i en sekvens kan ikke vises som miniaturebilleder.

Afspilningsmenumuligheder tilgængelige, når du bruger sekvens

 • Når billeder i en sekvens vises i fuldskærmsvisning, skal du trykke på knappen for at vælge funktioner i afspilningsmenuen.
  Afspilningsmenuen
 • Hvis afspilningsmenuen [ Sekvensvisning ] er indstillet til [ Kun nøglebillede ], og du starter [ Diasshow ], mens billeder i en sekvens vises, vil billederne i den gruppe blive afspillet i rækkefølge. Hvis du starter [ Slide show ], mens andre billeder end dem i en sekvens vises, vil kun nøglebilleder af sekvenser blive vist.
 • Hvis du trykker på knappen, når et nøglebillede vises, kan følgende indstillinger anvendes på alle billeder i sekvensen:
  • Markér for upload, Beskyt

Sletning af billeder i en sekvens

Når (slet)-knappen trykkes for billeder i en sekvens, de billeder, der slettes, varierer afhængigt af, hvordan sekvenserne vises.