Afspilning med let panorama

Skift til afspilningstilstand ( Afspilning af billeder ), vis et billede, der er taget med let panorama i fuldskærmsvisning, og tryk derefter på knappen for at rulle billedet i den retning, der blev brugt under optagelsen.

Afspilningskontroller vises på skærmen under afspilning.

Brug multivælgeren for at vælge en kontrol, og tryk derefter på knappen for at udføre handlingerne beskrevet nedenfor.

IkonBeskrivelse
Afslut afspilning og vend tilbage til fuldskærmsvisning.
Hold nede knappen for at spole tilbage i afspilningen. Denne handling kan også udføres ved at dreje multivælgeren.
Sæt afspilning på pause. De handlinger, der er angivet nedenfor, kan udføres, mens de er sat på pause.
  • : Rul et trin til venstre. Hold nede knappen for at rulle kontinuerligt. Denne handling kan også udføres ved at dreje multivælgeren.
  • : Genoptag automatisk rulning.
  • : Rul et trin til højre. Hold nede knappen for at rulle kontinuerligt. Denne handling kan også udføres ved at dreje multivælgeren.
Hold nede knappen for at spole fremad i afspilning. Denne handling kan også udføres ved at dreje multivælgeren.

Bemærkninger om nemme panoramabilleder

  • Billederne kan ikke redigeres på dette kamera.
  • Dette kamera er muligvis ikke i stand til at rulle gennem afspilningen af eller zoome ind på nemme panoramabilleder, der er taget med et andet mærke eller model af digitalkamera.

Bemærkninger om udskrivning af panoramabilleder

Hele billedet kan muligvis ikke udskrives afhængigt af printerens indstillinger. Derudover er udskrivning muligvis ikke mulig afhængigt af printeren.