Grundlæggende betjening af filmoptagelse og filmafspilning

 1. Vis optageskærmen.
  • Kontroller den resterende mængde af filmoptagelsestid ( 1 ) på skærmen.
   Maksimal filmoptagelsestid
  • Det anbefales, at du viser filmrammen ( 2 ), der angiver det område, der vil blive optaget i en film.
   Filmramme
 2. Tryk på ( filmoptagelse) knap.
  • Kameraet begynder at optage en film. Kameraet fokuserer i midten af billedet.
  • Tryk på knappen for at sætte optagelsen på pause, og tryk på knappen igen for at genoptage optagelsen (undtagen når en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ]). Optagelsen afsluttes automatisk, hvis den forbliver på pause i cirka fem minutter.
 3. Tryk på ( ) knappen for at afslutte optagelsen.
 4. Vælg en film i fuldskærmsvisning, og tryk på knappen for at afspille den.
  • Et billede med et filmindstillinger-ikon er en film.
  Handlinger under filmafspilning

Filmramme

Fokusering

Eksponering

Den knap, der låser eksponeringen, afhænger af indstillingen i opsætningsmenuen [ AE/AF-låseknap ]. Når [ AE/AF-lås ], [ Kun AE-lås ] eller [ AE-lås (Hold) ] er valgt, skal du trykke på knappen under filmoptagelse for at låse eksponeringen. Tryk på for at låse op knappen igen. Når [ Kun AF-lås ] er valgt, skal du trykke på multivælgeren under filmoptagelse for at låse eksponeringen. Tryk på for at låse op en gang til.

Maksimal filmoptagelsestid

Den resterende optagetid for en enkelt film vises på optageskærmen.

Bemærkninger om kameratemperatur

 • Kameraet kan blive varmt, når du optager film i længere tid, eller når kameraet bruges i et varmt område.
 • Hvis indersiden af kameraet bliver ekstremt varmt under optagelse af film, stopper kameraet automatisk med at optage. Den resterende tid, indtil kameraet stopper optagelsen ( 10s ) vises.
  Når kameraet holder op med at optage, slukker det af sig selv.
  Lad kameraet være slukket, indtil indersiden af kameraet er afkølet.

Bemærkninger om filmoptagelse

Bemærkninger om lagring af billeder eller film

Indikatoren, der viser antallet af resterende eksponeringer, eller indikatoren, der viser den resterende optagetid, blinker, eller [ Vent venligst på, at kameraet afslutter optagelsen. ] vises, mens billeder eller film gemmes. Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortåbningen, og fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet, mens en indikator blinker. Hvis du gør dette, kan det resultere i tab af data eller beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet.

Bemærkninger om optagede film

 • Lydene fra zoomstyring, sidehjulsbetjening, zoom, autofokus-objektivbevægelse, vibrationsreduktion og blændebetjening, når lysstyrkeændringer kan optages.
 • Følgende fænomener kan ses på skærmen under optagelse af film. Disse fænomener gemmes i de optagede film.
  • Der kan forekomme bånd på billeder under lysstofrør, kviksølvdamp eller natriumdampbelysning.
  • Motiver, der bevæger sig hurtigt fra den ene side af rammen til den anden, såsom et tog eller en bil i bevægelse, kan virke skæve.
  • Hele filmbilledet kan være skævt, når kameraet panoreres.
  • Belysning eller andre lyse områder kan efterlade billeder, når kameraet flyttes.
 • Afhængigt af afstanden til motivet eller mængden af anvendt zoom, kan der forekomme farvede striber på motiver med gentagne mønstre (stoffer, gittervinduer osv.) under filmoptagelse og -afspilning. Dette sker, når mønsteret i motivet og billedsensorens layout forstyrrer hinanden; det er ikke en fejl.

Bemærkninger om autofokus til filmoptagelse

For " Motiver, der ikke er egnede til autofokus ", fungerer autofokus muligvis ikke som forventet. Hvis dette sker, skal du fokusere med manuel fokus ( Brug af manuel fokus ) eller prøve følgende:

 1. Vælg filmmenuen [ Autofokustilstand ] [ Enkelt AF ] (standardindstilling), før du starter filmoptagelse.
 2. Indram et andet motiv (placeret i samme afstand fra kameraet som det tilsigtede motiv) i midten af rammen, tryk på ( ) knappen for at starte optagelsen og ændre sammensætningen.