Handlinger under filmafspilning

Flyt zoomknappen for at justere lydstyrken ( 1 ).

Drej multivælgeren eller kommandohjulet for at spole frem eller tilbage.

Afspilningskontroller vises på skærmen under filmafspilning. Brug multivælgeren for at vælge en kontrol, og tryk derefter på knappen for at udføre handlingerne beskrevet nedenfor.