Optagelse af stillbilleder under optagelse af film

Hvis udløserknappen trykkes helt ned under optagelse af en film, gemmes et billede som et stillbillede ( JPEG -billede) (undtagen manuel filmtilstand). Filmoptagelsen fortsætter, mens stillbilledet gemmes.

Bemærkninger om optagelse af stillbilleder under filmoptagelse

 • Stillbilleder kan ikke gemmes under filmoptagelse i følgende situationer:
  • I manuel filmtilstand
  • Når filmoptagelse er sat på pause
  • Når den resterende filmoptagelsestid er mindre end fem sekunder
  • Når [ Filmindstillinger ] er indstillet til en HS-filmindstilling
 • Når skydemenuen [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW ] eller [ RAW + Fin ], et stillbillede optages som [ Fin ]. Når [ Billedkvalitet ] er indstillet til [ RAW + Normal ], optages det som [ Normal ].
 • Der kan gemmes op til 20 stillbilleder under optagelse af en enkelt film, når [ Filmindstillinger ] er indstillet til [ 2160/30p ] eller [ 2160/25p ]. Stillbilleder optages som [ Fin ].
 • Det kan tage noget tid at gemme billederne efter optagelsen.
 • Frames af en film, der blev optaget, da et stillbillede blev optaget, afspilles muligvis ikke jævnt.
 • Lyden fra betjening af udløserknappen, når du gemmer et stillbillede, kan høres i den optagede film.
 • Hvis kameraet bevæger sig, når der trykkes på udløserknappen, kan billedet blive sløret.