Time-lapse film

Kameraet kan automatisk tage stillbilleder med et bestemt interval for at skabe time-lapse-film, der er cirka 10 sekunder lange.

 1. Drej funktionsvælgeren til
 2. knap
 3. Time-lapse film
 4. knap
Type (påkrævet optagelsestid)Interval tid
30 fps (30p/60p)25 fps (25p/50p)
Bybillede (10 minutter) 1
(standardindstilling)
2 sek2,4 sek
Landskab (25 minutter)15 sek6 sek
Solnedgang (50 minutter)110 sek12 sek
Nattehimlen (150 minutter)230 sek36 sek
Stjernestier (150 minutter)330 sek36 sek
 1. Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
 2. Velegnet til optagelse af stjerners bevægelse.
 3. Stjernebevægelser vises som lyslinjer på grund af billedbehandling.
 1. Brug multivælgeren for at vælge en type, og tryk på knap.
 2. Vælg, om eksponeringen (lysstyrke) skal fastsættes eller ej, og tryk på knappen (undtagen [ Nattehimmel (150 minutter) ] og [ Stjernestier (150 minutter) ]).
  • Når [ AE-L on ] er valgt, bruges eksponeringen til det første billede for alle billeder. Når lysstyrken ændres drastisk som i skumringen, anbefales [ AE-L off ].
 3. Stabiliser kameraet ved at bruge et værktøj såsom et stativ.
 4. Tryk på udløserknappen for at tage det første billede.
  • Indstil eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation ), før du udløser lukkeren for det første billede (når du bruger [ Nattehimmel (150 minutter) ] eller [ Stjernespor (150 minutter) ], kan eksponeringskompensation ikke bruges). Eksponeringskompensation kan ikke ændres efter det første billede er taget. Fokus og nuance er faste, når det første billede tages.
  • Når du tager billeder af stjerner, anbefales det, at du bruger manuel fokus.
   Brug af manuel fokus
  • Lukkeren udløses automatisk for det andet og efterfølgende billeder.
  • Skærmen kan slukke under optagelsesintervallet.
 5. Afslut skydning.
  • Optagelsen afsluttes automatisk, når der er taget 300 eller 250 billeder.
  • Tryk på for at afslutte optagelsen, før den afsluttes automatisk knap.

Bemærkninger om [ Time-lapse film ]

 • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at forhindre, at kameraet slukker uventet.
 • Drej ikke funktionsvælgeren eller fjern hukommelseskortet, før optagelsen er slut.
 • Time-lapse-film kan ikke optages ved at trykke på ( ) knappen.
 • Auto-sluk-funktionen er deaktiveret under optagelse.
 • Lyd og stillbilleder kan ikke gemmes.