Redigering af film

Når du redigerer film, skal du bruge et tilstrækkeligt opladet batteri for at forhindre, at kameraet slukker under redigering.

Udtræk kun den ønskede del af en film
Lagring af en ramme fra en film som et stillbillede

Udtræk kun den ønskede del af en film

Den ønskede del af en optaget film kan gemmes som en separat fil.

 1. Afspil en ønsket film, og hold pause ved startpunktet for den del, du vil udpakke.
 2. Brug multivælgeren for at vælge kontrol, og tryk derefter på knap.
 3. Brug at vælge (vælg startpunkt).
  • Brug eller drej kommandohjulet for at flytte startpunktet.
  • Vælg for at annullere redigering (tilbage), og tryk på knap.
 4. Brug at vælge (vælg slutpunkt).
  • Brug eller drej kommandohjulet for at flytte slutpunktet.
  • For at få vist den angivne del, brug at vælge og tryk derefter på knap. Tryk på knappen igen for at stoppe forhåndsvisningen.
 5. Brug at vælge (gem) og tryk på knap.
  • Følg instruktionerne på skærmen for at gemme filmen.

Bemærkninger om udtrækning af film

 • En film, der er oprettet ved redigering, kan ikke redigeres igen.
 • Den faktiske trimmede del af en film kan afvige en smule fra den del, der er valgt ved brug af start- og slutpunkter.
 • Film kan ikke trimmes, så de er mindre end to sekunder lange.

Lagring af en ramme fra en film som et stillbillede

Det ønskede billede af en optaget film kan udtrækkes og gemmes som et stillbillede.

 1. Sæt en film på pause, og vis det billede, der skal udtrækkes.
 2. Brug multivælgeren for at vælge kontrol, og tryk derefter på knap.
 3. Vælg [ Ja ], når en bekræftelsesdialogboks vises, og tryk på knap.
  • Stillbilledet gemmes med [ Normal ] som billedkvalitet. Billedstørrelsen bestemmes af den originale filmbilledstørrelse.
   Film muligheder

Begrænsninger for udtrækning af stillbilleder

Stillbilleder kan ikke udtrækkes fra en film, der er optaget med en HS-filmoption.