Menufunktioner

Du kan trykke på (menu)-knap for at vise menuskærmen og ændre kameraets indstillinger.

Når du skyderUnder afspilning
 • Optagelsesmenu1, 3
 • Film manuel tilstandsmenu 2
 • Filmmenu 3
 • Netværksmenu
 • Opsætningsmenu
 • Afspilningsmenu
 • Netværksmenu
 • Opsætningsmenu
 1. Menunavne og ikoner varierer afhængigt af optagetilstanden.
 2. Vises, når funktionsvælgeren drejes til (filmmanual).
 3. Vises, når funktionsvælgeren drejes til en anden tilstand end (filmmanual).
 1. Tryk på (menu)-knap for at få vist menuskærmen.
 2. Tryk på multivælgeren for at flytte til området for valg af menukategori.
 3. Trykke eller drej multivælgeren for at ændre menukategorier.
 4. Tryk på knappen for at bekræfte menukategorien.
  • Menupunkter svarende til den valgte menukategori vises.
 5. Trykke eller drej multivælgeren for at vælge et menupunkt, og tryk på knappen for at bekræfte valget.
  • Visse indstillinger kan ikke vælges afhængigt af den aktuelle optagetilstand eller kameraets tilstand.
 6. Trykke eller drej multivælgeren for at vælge en indstilling, og tryk på knappen for at bekræfte valget.
  • Når du er færdig med at bruge menuen, skal du trykke på knap.
  • Når en menu vises, kan du vende tilbage til optagetilstand ved at trykke på udløserknappen eller ( filmoptagelse) knap.

For at ændre indstillingerne for blitztilstand, selvudløser, fokustilstand og eksponeringskompensation

Du kan trykke på multivælgeren (flashtilstand), (selvudløser), (fokustilstand), eller (eksponeringskompensation) for at konfigurere dem på optageskærmen.
Indstilling af blitztilstand, selvudløser, fokustilstand og eksponeringskompensation

Bruger (funktion) knap

Hvis du trykker på knap ind , , , , eller tilstand, kan du hurtigt konfigurere de forud gemte menupunkter (standardindstillingen er [ Kontinuerlig ]). For at indstille en anden menuindstilling skal du vælge [ Fn-knap ], og vælg den ønskede menufunktion.