Tidszone og dato

Indstil kameraets ur.

 1. knap
 2. (Opsætning)
 3. knap
 4. Tidszone og dato
 5. knap
MulighedBeskrivelse
Dato og tidIndstil dato og klokkeslæt.
 • Vælg et felt: Tryk på multivælgeren .
 • Rediger dato og klokkeslæt: Tryk på . Dato og klokkeslæt kan også ændres ved at dreje multivælgeren eller kommandohjulet.
 • Anvend indstillingen: Vælg indstillingen for minutfeltet, og tryk på knap eller .
DatoformatVælg [ År/måned/dag ], [ Måned/dag/år ] eller [ Dag/måned/år ].
TidszoneIndstil tidszone og sommertid.
 • Når [ Rejsedestination ] ( ) indstilles efter at have indstillet hjemmetidszonen ( ), beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og hjemmetidszonen automatisk, og dato og klokkeslæt gemmes for den valgte region.

Bemærkninger om [ Dato og klokkeslæt ]

Hvis klokkeslættet og placeringsoplysningerne er indstillet til at synkronisere med autolink-funktionen i SnapBridge- appen, kan dato og klokkeslæt ikke indstilles i kameraet.
For manuelt at indstille denne indstilling skal du deaktivere synkroniseringsindstillingen i SnapBridge- appen.

Indstilling af tidszone

 1. Brug multivælgeren for at vælge [ Tidszone ], og tryk på knap.
 2. Vælg [ Hjemmetidszone ] eller [ Rejsedestination ] og tryk på knap.
  • Datoen og klokkeslættet, der vises på skærmen, ændres afhængigt af, om hjemmetidszonen eller rejsedestinationen er valgt.
 3. Trykke .
 4. Brug for at vælge tidszonen.
  • Trykke for at aktivere sommertidsfunktion, og vises. Trykke for at deaktivere sommertidsfunktionen.
  • Tryk på knappen for at anvende tidszonen.
  • Hvis det korrekte klokkeslæt ikke vises for tidszoneindstillingen for hjemmet eller rejsedestinationen, skal du indstille det passende klokkeslæt i [ Dato og tid ].