Skærmindstillinger

Konfigurer indstillinger såsom billedgennemgang og skærmlysstyrke.

 1. knap
 2. (Opsætning)
 3. knap
 4. Skærmindstillinger
 5. knap
MulighedBeskrivelse
BilledanmeldelseIndstil, om det optagne billede skal vises umiddelbart efter optagelsen.
 • Standardindstilling: [ Til ]
OvervågningsmulighederJuster skærmens lysstyrke og nuance.
 • Brug multivælgeren for at justere lysstyrken, for at justere farvetonen, og tryk derefter på knap.
 • Standardindstilling: Lysstyrke [ 3 ], Hue [ 0 ]
 • Kan ikke indstilles, når søgeren bruges.
EVF mulighederJuster søgerens lysstyrke og nuance.
 • Brug multivælgeren for at justere lysstyrken, for at justere farvetonen, og tryk derefter på knap.
 • Standardindstilling: Lysstyrke [ 3 ], Hue [ 0 ]
 • Kan ikke indstilles, når skærmen bruges.
Se/skjul indramningsgitter *Indstil, om der skal vises en indrammet guide til indramning på optageskærmen.
 • Standardindstilling: [ Fra ]
 • Indramningsgitteret vises ikke, når den forstørrede midte af billedet vises på skærmen, mens du bruger manuel fokus.
Se/skjul histogrammer *Indstil, om der skal vises en graf, der viser lysstyrkefordelingen i billedet på optageskærmen.
Brug af histogrammet
 • Standardindstilling: [ Fra ]
 • I Auto-tilstand og Kreativ-tilstand vises histogrammet kun, når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til .
 • Når i , , , , eller tilstand, og fokusindstillingsvælgeren er indstillet til , vises histogrammet i optagemenuen [ AF-områdetilstand ] er indstillet til en anden indstilling end [ Målfindende AF ] (standardindstilling). Når [ Emnesporing ] er valgt, vises histogrammet ikke under motivsporing.
 • Histogrammet vises ikke i manuel filmtilstand.
 • Histogrammet vises ikke i scenetilstanden [ Nemt panorama ].
 • Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til , vises histogrammet ikke, mens fokus indstilles. Det vises, når du trykker på multivælgeren og lås fokus.
Virtuel horisont*Indstil, om der skal vises en virtuel horisont på optageskærmen.
Virtuel horisont
 • Standardindstilling: [ Fra ]
 1. Tryk på for at vise eller skjule disse indikatorer (display)-knap, når [ On ] er valgt.
  De vises ikke under optagelse af en film.

Virtuel horisont

Du kan kontrollere graden af kamerahældning i to retninger.

Præcision af den virtuelle horisont

Bemærk, at en fejl bliver stor, hvis kameraet vippes meget frem eller tilbage. Hvis kameraet vippes i det umålelige omfang, slukker gradueringerne af den virtuelle horisont.