Vibrationsreduktion

Vælg den vibrationsreduktionsindstilling, der bruges ved optagelse.
Vælg [ Fra ], når du bruger et stativ for at stabilisere kameraet under optagelse.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Vibrationsreduktion
  5. knap
MulighedBeskrivelse
Normal
(standardindstilling)
Velegnet til at tage billeder af motiver, der ikke bevæger sig.
AktivVelegnet til at tage billeder, hvis der er sandsynlighed for, at der opstår relativt store kamerarystelser, f.eks. når du optager fra en bil eller under dårlige fodfæsteforhold.
Normal (indramning først)Sammenlignet med [ Normal ]-indstillingen kan du reducere mængden af forskel mellem din tilsigtede komposition og det optagne billede.
Aktiv (indramning først)Sammenlignet med indstillingen [ Aktiv ] kan du reducere mængden af forskel mellem din tilsigtede komposition og det optagne billede.
AfErstatning udføres ikke.

Bemærkninger om [ Vibrationsreduktion ]

  • Når du har tændt for kameraet eller efter at have skiftet fra afspilningstilstand til optagetilstand, skal du vente, indtil optageskærmen er klar, før du tager billeder.
  • [ Normal ] eller [ Aktiv ] anbefales, hvis du ikke er bekymret over de små variationer i billedkompositionen, der kan forekomme. Mængden af kamerarystelseskompensation er højere end for [ Normal (indramning først) ] eller [ Aktiv (indramning først) ].
  • [ Normal (indramning først) ] anbefales, når du har til hensigt at ændre kameraets retning væsentligt under optagelse, f.eks. ved panorering. Kameraet registrerer automatisk panoreringsretningen og kompenserer kun for vibrationer forårsaget af kamerarystelser.
  • Billeder på skærmen kan blive vist sløret umiddelbart efter optagelsen.
  • Vibrationsreduktion kan muligvis ikke helt eliminere virkningerne af kamerarystelser i nogle situationer.